Jongeren melden zich massaal aan om kinderen met gescheiden ouders te ondersteunen in coronatijd

Ruim 66% meer aanmeldingen van jongeren als vrijwilliger.

Juist in deze periode kan het extra lastig zijn voor kinderen met gescheiden ouders om thuis te zijn terwijl thuis nu niet altijd de meest stabiele plek is. Er zijn veel kinderen die zich zorgen maken over gezondheid, het heen en weer gaan tussen hun gescheiden ouders, verschil in regels en de angst die blijft bestaan voor een eventuele lockdown omdat ze beide ouders willen blijven zien.

De afgelopen 3 weken ziet Stichting Villa Pinedo ook een stijging van 129% in het aantal kinderen dat zich aanmeldt voor steun van een Online-Buddy in vergelijking met een ‘normale’ periode van 3 weken. Kinderen zoeken een luisterend oor. Juist omdat het aanbod van Villa Pinedo voor alle kinderen met gescheiden ouders zich uitsluitend online afspeelt, weten veel meer kinderen het platform te vinden.

Jongeren realiseren zich hoe moeilijk het nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders
Kinderen met gescheiden ouders van 10-23 jaar die daar behoefte aan hebben, kunnen bij Villa Pinedo aan een Online-Buddy gekoppeld worden in de speciaal daarvoor ontwikkelde app en op het forum waar vragen kunnen worden gesteld aan ervaringsdeskundigen. Er zijn op dit moment 323 getrainde jongeren die zich vrijwillig inzetten. Dagelijks biedt Villa Pinedo 805 kinderen een luisterend oor. Een Buddy is een jongere tussen de 18 en 26 jaar met gescheiden ouders en biedt kinderen vanaf 10 jaar dit luisterend oor, steun vanuit de eigen ervaring en geeft tips over lastige of moeilijke vraagstukken. Gemiddeld duurt het contact tussen het kind en de Online-Buddy 4 maanden. Daarna is het kind weerbaar en sterk genoeg om zonder de Buddy verder te gaan.

Heel bijzonder is dat naast de stijging van het aantal aanvragen voor een Buddy er opvallend veel jongeren zich spontaan aanmelden om vrijwilliger te worden, een stijging van 66% sinds januari. Hoe mooi is het om te zien dat jongeren in deze tijd nog meer bereid zijn andere kinderen te steunen en zich realiseren hoe moeilijk het juist nu kan zijn voor kinderen met gescheiden ouders.

"Ik heb zelf een paar  jaar geleden vragen gesteld op het forum van Villa Pinedo, omdat ik mijn verhaal kwijt wilde. Ik weet hoe fijn het is om met mensen te praten over gescheiden ouders en alle moeilijkheden die het met zich meebrengt. Ik denk zeker tijdens deze corona crisis dat veel kinderen thuis zitten die het  moeilijk hebben. Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor kinderen die de behoefte hebben aan iemand om mee te praten." - Quote van een jongere (21 jaar) die zich op 30 maart aanmeldde om Buddy te worden.

Niet meer zorgelijke situaties dan voor de coronatijd
Alle gesprekken worden gemonitord door professionals van Villa Pinedo (pedagogen en toegepast psychologen) om de kwaliteit van de gesprekken te waarborgen en de voortgang van het contact tussen Buddy en het kind te bewaken. In tegenstelling tot wat er wordt gepubliceerd door sommige andere organisaties ziet Villa Pinedo geen stijging van het aantal zorgelijke situaties ten opzichte van de periode voor het coronavirus. Kinderen hebben veel vragen maar kunnen er met hulp van de Buddy goed mee omgaan. Het is bijzonder om te zien dat kinderen aan een luisterend oor van een Buddy veel steun ervaren, hun vragen beantwoord worden en ze het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.

Over Villa Pinedo
Stichting Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders online hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen en weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training en forum waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen met gescheiden ouders maken hier volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat door advies te geven vanuit hun eigen ervaringen. De effectiviteit van het Buddyprogramma wordt gedurende 4 jaar onderzocht door de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie: www.villapinedo.nl

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.