Studenten werken met hackathon aan thema relatie en echtscheiding

Door de hogeschool in Zeeland zijn wij benaderd om mee te denken in een hackathon werkvorm waaraan studenten hebben gewerkt aan het thema relatie en echtscheiding.

De kracht van een Hackathon zit hem in de samenwerking en creativiteit waarbij teamleden samen komen met een oplossing voor specifieke vraagstukken. In het geval van deze minor bedenken studenten een trainingsvorm/werkvorm/ondersteuningsvorm voor één van de actoren die betrokken zijn bij het vraagstuk. Het vraagstuk vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding was als volgt: ‘Hoe motiveer je beide ouders om in het belang van hun kinderen het ouderschap zo goed mogelijk in te vullen?’

De hackathon begon met een introductie van alle vier de inbrengers, het Kenniscentrum Kind en Scheiding was hier één van. Ook werd het vraagstuk tijdens de introductie benoemd en toegelicht. Na de introductie werd elke inbrenger ingebeld in een breakout room van Microsoft Teams door het groepje studenten waaraan zij gekoppeld waren. De studenten hadden vervolgens tien minuten de tijd om verhelderende vragen te stellen. Na het beantwoorden van deze vragen hadden de studenten 20 minuten de tijd om ideeën te bedenken voor een trainingsvorm/werkvorm/ondersteuningsvorm vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding gekoppeld aan het vraagstuk. 

Na 20 minuten kwamen de inbrengers weer in de breakout room om feedback te geven en om mee te denken. Hierop konden de studenten doorgaan met één specifiek idee welke zij binnen 35 minuten moesten presenteren aan alle studenten van de minor en aan alle inbrengers. De groepjes studenten werden door iedereen beoordeeld op de impact van het idee, op de creativiteit van het idee en op hoe realistisch het idee was. Ook hebben de studenten feedback gekregen van de inbrengers. De studenten gaan deze ideeën de komende periode nog beter en specifieker uitwerken. 

Het groepje studenten die een idee bedacht hebben voor het Kenniscentrum Kind en Scheiding hebben erg hun best gedaan om zoveel mogelijk te weten te komen over de organisatie en over het vraagstuk in een korte tijd. Uiteindelijk hebben zij ervoor gekozen om een denk, beleef en doe spel te ontwerpen voor gescheiden ouders waarin de kinderen centraal gesteld worden. De studenten hebben een hele mooie infographic gemaakt waarin zij het spel introduceren.’’ 

Klik hier om de volledige infographic te bekijken.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.