Inloopspreekuur

Een persoonlijke vraag stellen of direct advies vragen? Loop binnen tijdens ons inloopspreekuur. Onze maatschappelijk deskundigen zitten samen met advocaat, mediator, stiefcoach of psycholoog klaar om vragen te beantwoorden of samen op zoek te gaan naar een antwoord. Ook informeren zij over beschikbare trainingen of hulp op maat.

Bekijk je deze kalender op je telefoon? Draai de telefoon dan horizontaal voor optimaal gebruik.

N.B. Met ingang van 1 juni is er weer fysiek spreekuur mogelijk. Door de maatregelen rondom corona is het wel belangrijk om vooraf een afspraak te maken voor een gesprek. Dit kan telefonisch/via WhatsApp op 06-11259195 of per mail.

We zijn ook buiten deze spreekuren op werkdagen bereikbaar voor vragen. Bel of app via 06–11259195 of stuur een e-mail naar info@kenniscentrumkindenscheiding.nl.

Delft
Van Bleijswijkstraat 91
Leidschendam-Voorburg
Albertus de Oudelaan 1
Pijnacker
Julianalaan 47
Rijswijk
Paul van Vlietlaan 10
Voorschoten
Zwaluwweg 4
Wassenaar
Langstraat 40
Westland (Naaldwijk)
Laterastraat 2

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.