Congressen

Kinderen uit de Knel! 

Er worden steeds meer kinderen onder toezicht gesteld (een kind wordt onder toezicht gesteld als er een ‘ernstige ontwikkelingsbedreiging’ is voor het kind) en dat komt volgens de rechtbank Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming door een toenemend aantal vechtscheidingen. Liep in 2013 nog één op de tien echtscheidingen uit op een vechtscheiding, in 2018 steeg dat tot één op de vier. Mede door deze toenemende vraag naar behandelaanbod heeft het project Kinderen uit de Knel een grote vlucht genomen.

Kinderen uit de Knel is een behandelprogramma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in destructieve, conflictueuze patronen. Samen met deze ouders, hun kinderen én naasten wordt geprobeerd een weg te vinden uit een zich herhalende en alsmaar voortdurende strijd. Het zwaartepunt van het programma ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, wordt het weer veilig en kunnen zij zich weer verder ontwikkelen.

Middagsymposium Kinderen uit de Knel
Ter gelegenheid van het verschijnen van de 3e herziene druk van het boek Kinderen uit de Knel en het geheel nieuwe gelijknamige werkboek voor ouders, organiseren Uitgeverij SWP en congresorganisatie Logacom op dinsdag 28 mei as. het middagsymposium Kinderen uit de Knel! Het inhoudelijke programma van deze middag is samengesteld in samenwerking met de auteurs en Villa Pinedo.

Locatie
Bildung.city
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Meer informatie en aanmelden
Ga naar https://www.280519.logacom.nl/.

Op 14 juni 2019 organiseert het Kind en scheidingsloket een congres voor professionals die

 • Diensten verlenen aan ouders en/of kinderen bij een scheiding, beleid maken in het sociaal domein óf maatschappelijk betrokken zijn;
 • Door samenwerking en verbeterde dienstverlening een belangrijke bijdrage willen leveren aan de visie rondom (echt)scheidingen;
 • Open staan voor onderlinge verbinding en werken vanuit het hart.

Tijdens dit congres geven gastsprekers hun visie en werkwijze t.a.v. de rechten & belangen van kinderen/ jongeren én aandacht voor ouderschap bij (echt)scheiding:

 • 14.30 uur: Ontvangst en registratie
 • 15.00 uur: Welkomstwoord
 • 15.15 uur: Gastspreker Marlon Dijkhuizen, woordvoerder van Villa Pinedo
 • 15.45 uur: Gastspreker Marieke Lips (jurist, oprichter en directeur Kindbehartiger) over de rechten- én de stem van het kind
 • 16.30 uur: Pauze
 • 16.45 uur: Gastspreker Heleen Koppejan (Msc. Psycholoog  NIP & eigenaar psychologiepraktijk Hechtscheiden en lid van het platform ‘scheiden zonder schade’) over ouderonthechting co-ouderschap versus parallel ouderschap
 • 17.30 uur: Walking diner & netwerkborrel
 • 19.30 uur: Afsluiting

Locatie
Academisch Genootschap Eindhoven
Parklaan 93 Eindhoven

Meer informatie en aanmelden
Ga naar https://kindenscheidingsloket.nl/congres/.