Congressen

Bij een conflictscheiding staat de professional voor een grote uitdaging: werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren. En het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden.

Als je ouders niet op één lijn krijgt kan dit onmacht en frustratie geven. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar is tot in de volwassen leeftijd.

Tijdens de studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding' krijg je door middel van drie lezingen en twee workshops vanuit verschillende perspectieven input hoe je ouders en kinderen beter kunt ondersteunen.

Wat kun je verder van deze dag verwachten?
Onze sprekers weten als geen ander hoe complex scheidingssituaties kunnen zijn en hoeveel impact ze hebben. Vanuit hun kennis en jarenlange ervaring geven zij praktische handvatten om ouders en kinderen in (v)echtscheidingen te ondersteunen en te begeleiden.

Redenen om deel te nemen:

  • Accreditatie aangevraagd voor mediators, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers.
  • Korting wanneer je met collega(s) komt.
  • Gezellige, informele sfeer en veel gelegenheid om vragen te stellen.
  • Als deelnemer ontvang je het boek “praten met kinderen en jongeren over scheidingen” van Tineke van den Berg.

Wil je grip op de aanpak van complexe scheidingen, wacht niet langer en meld je vandaag nog aan voor deze studiedag op 6 november a.s. in Aristo Utrecht.

Het Programma Scheiden zonder Schade richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders en voert de acties uit de agenda “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet uit. Een van de ontwikkelpunten uit deze agenda is het inrichten van een gemeentelijk scheidingsloket dat zich richt op het toerusten, faciliteren en begeleiden van de ouders, hun kinderen en hun omgeving in de overgang naar de nieuwe situatie. 

In het kader van dit ontwikkelpunt organiseert het programma komend najaar een congres met als thema “Scheidingsloket: Wat kan je als gemeente doen?”. Dit congres zal in het teken staan van uitwisseling van bestaande ervaringen met (onderdelen van) een scheidingsloket en andere gemeentelijke activiteiten op het gebied van “Relatie en scheiding” tussen professionals en beleidsmedewerkers gemeente.

Onder leiding van André Rouvoet zal het congres plenair starten met een paneldiscussie waaraan verschillende experts zullen deelnemen. Vervolgens zullen er diverse workshops te volgen zijn die raken aan het thema. 

Locatie en tijd
Maandag 11 november 2019 in de regio Utrecht. De inloop start om 12.30, de sluiting is uiterlijk 17.00 uur.

Doelgroep
Beleidsambtenaren (Jeugdhulp, WMO, Veilig Thuis) en medewerkers van het sociaal team en/of het Centrum Jeugd en Gezin die zich in hun werk veelal bezig houden met complexe scheidingen. 

Geïnteresseerd? 
U kunt uzelf en uw geïnteresseerde collega’s aanmelden door een e-mail sturen aan contactszs@minjenv.nl. Om een divers deelnemersveld te garanderen, zijn er per gemeente enkele plekken beschikbaar. In september volgt de officiële uitnodiging die u de mogelijkheid biedt om u aan te melden voor het congres. Er zijn aan dit congres geen kosten verbonden. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan contactszs@minjenv.nl