Congressen

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Zoals u weet verlopen deze scheidingen helaas niet allemaal even vlekkeloos. U krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verliest u het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.

Tijdens deze studiedag krijgt u inspiratie en handvatten voor het omgaan met de knelpunten die u hierin tegen komt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met u besproken. Zo bent u nog beter toegerust om uw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.

11 maart 2021
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
Amsterdam

Meer redenen om deel te nemen

  • Accreditatiepunten
  • Ruime gelegenheid voor het stellen van vragen
  • Een goed verzorgde lunch

>> Ga naar inschrijven.

Save the date: 15 april 2021

Succesvol begeleiden van het samengesteld gezin

Een uniek, online congres, georganiseerd door expertisecentrum Stiefgoed.

Voor wie

Een onderhoudend en interactief congres voor iedereen die meer wil weten over de begeleiding van samengestelde gezinnen: coach, mediator, docent, gezinsbegeleider, therapeut, beleidsmaker en anderen die beroepshalve in aanraking komen met samengestelde gezinnen.

Waarom

Steeds meer kinderen, ouders en verzorgers leven in een samengesteld gezin. Harmonieus samenleven in deze bijzondere gezinnen gaat meestal niet vanzelf. Alle gezinsleden krijgen te maken met onbekende dynamieken, maar ook met nieuwe gewoontes, normen en waarden, die in het kerngezin zo vanzelfsprekend leken. Effectieve begeleiding van het samengesteld gezin vraagt om een andere aanpak dan reguliere gezinstherapie en begeleiding.

Programma

Tijdens het congres maakt u kennis met onze visie, kennis en jarenlange praktijkervaring. Het wordt een dynamische middag, met een inspirerende dagvoorzitter, deskundige gastsprekers en tafelgasten, opgeluisterd met diverse praktijkscenes. Bij afronding van het programma heb je meer bagage om gezinnen effectiever te screenen op specifieke stiefproblematiek.

Praktische informatie

  • Datum: 15 april 2021
  • Tijd: van 13:00 uur tot 17:00 uur
  • Organisatie: Expertisecentrum Stiefgoed
  • Locatie: Online

De uitnodiging met uitgebreide programmabeschrijving en inschrijfmogelijkheid volgen half januari 2021.

Welkom en tot ziens, namens alle Stiefgoedprofessionals

Patricia Heije

Directeur Expertisecentrum Stiefgoed

Stiefgoed is een landelijke en onafhankelijke organisatie met intern gespecialiseerde, gecertificeerde coaches, therapeuten en trainers die zich onderscheiden in kennis, kunde en ervaring op gebied van het samengesteld gezin.  Een belangrijk element van Stiefgoed is het Expertisecentrum. Door middel van het Expertisecentrum Stiefgoed brengen we kennis samen, bieden wij professionals de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering en faciliteren wij wetenschappelijk onderzoek. Stiefgoed vergroot het slagingspercentage van samengestelde gezinnen door rust en harmonie in het gezin te brengen. Alle Stiefgoed activiteiten, dragen bij aan dat doel. Ga dan naar de website www.stiefgoed.nl

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.