Congressen

Bij een conflictscheiding staat de professional voor een grote uitdaging: werken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren. En het welzijn en de veiligheid van kinderen in het oog houden.

Als je ouders niet op één lijn krijgt kan dit onmacht en frustratie geven. Het is inmiddels bekend dat scheidingskinderen meer risico lopen op problemen die merkbaar is tot in de volwassen leeftijd.

Tijdens de studiedag 'Zorg bij (v)echtscheiding' krijg je door middel van drie lezingen en twee workshops vanuit verschillende perspectieven input hoe je ouders en kinderen beter kunt ondersteunen.

Wat kun je verder van deze dag verwachten?
Onze sprekers weten als geen ander hoe complex scheidingssituaties kunnen zijn en hoeveel impact ze hebben. Vanuit hun kennis en jarenlange ervaring geven zij praktische handvatten om ouders en kinderen in (v)echtscheidingen te ondersteunen en te begeleiden.

Redenen om deel te nemen:

  • Accreditatie aangevraagd voor mediators, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers.
  • Korting wanneer je met collega(s) komt.
  • Gezellige, informele sfeer en veel gelegenheid om vragen te stellen.
  • Als deelnemer ontvang je het boek “praten met kinderen en jongeren over scheidingen” van Tineke van den Berg.

Wil je grip op de aanpak van complexe scheidingen, wacht niet langer en meld je vandaag nog aan voor deze studiedag op 6 november a.s. in Aristo Utrecht.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.