Congressen

Save the date: 15 april 2021

Een uniek, online congres, georganiseerd door expertisecentrum Stiefgoed.

Kom jij in je werk regelmatig in aanraking met samengestelde gezinnen? Wil je weten hoe je deze gezinnen nóg beter kunt begeleiden en adviseren? Meld je dan nu aan voor het congres ‘Samengesteld gezin 2021’.

Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat in een samengesteld gezin de dingen net even anders werken dan in een kerngezin. Je krijgt als professional andere vragen en de oplossingen vragen iets extra’s van jouw creativiteit. Wanneer je beter zicht krijgt op de specifieke, complexe dynamiek in deze gezinnen wordt jouw werk als begeleider, therapeut of adviseur niet alleen leuker en interessanter, maar ook een stuk effectiever.

Expertisecentrum Stiefgoed organiseert een congres waarin we onze visie, kennis en jarenlange praktijkervaring delen en met elkaar verrijken. Het congresprogramma bestaat dit jaar uit bijdragen van diverse wetenschappers, hoogleraren en professionals uit de praktijk. Dagvoorzitter is Joris Marseille, journalist en bekend als presentator van het Jeugdjournaal.

Programma

 • Prof. Dr. J.H. Ravesloot PhD, kernhoogleraar Fysiologie aan de Universiteit van Amsterdam: Chemie van de liefde – verliefdheid overstemt alles
 • Mr. W. van Arkel, familierechtadvocaat en mediator, voorzitter VVCP: Alimentatie en verhuisperikelen bij een samengesteld gezin
 • Dr. I. van der Valk, universitair docent/onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht: Opvoeden in het samengesteld gezin
 • Mw. P. Heije-Jansen, relatietherapeut, directeur Stiefgoed, auteur van 'Als ik dit eerder had geweten'(2021), ontwikkelaar van de Stiefscan en het Stiefgoed-gedachtegoed: De bouwstenen van het samengesteld gezin & werken met de Stiefscan
 • Dr. R. van Es, zelfstandig onderzoeker, trainer en coach in organisatiediagnose en morele besluitvorming: Waarden verschillen tussen debat en dialoog - de waarde van heldere gezinswaarden
 • Mw. C. Schepens, relatie- en gezinstherapeut: Verbindende communicatie in het samengesteld gezin

Praktische informatie

 • Datum: 15 april 2021
 • Tijd: van 13:00 uur tot 17:00 uur
 • Organisatie: Expertisecentrum Stiefgoed
 • Locatie: Online


AANMELDEN

 • Startdatum: 10 juni 2021
 • Locatie: Online scholing
 • Prijs: € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 02 april 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)
 • Uiterste inschrijfdatum10 juni 2021

Echtscheiding is een life-event dat in het leven van kinderen vele risico's teweeg kan brengen.

De context waarin echtscheidingen zich afspelen is hierin een cruciale factor. Helaas gaat echtscheiding vaak gepaard met langdurige ouderlijke conflicten. Vanuit kindperspectief is echtscheiding niet alleen een verliessituatie, maar ook een (mislukte) poging van de ouders om iets te doen aan hun relatieproblematiek. Dit leidt bij echtscheiding tot een ouderlijke beslissing waarbij vanuit het kind gezien de eigen overwegingen van ouders voorrang krijgen op de wensen en de behoeften van het kind. Het doormaken van een echtscheiding is voor een kind dan ook geen gemakkelijke opgave.

Maar wat weten we over het functioneren van kinderen voor, tijdens en na een echtscheiding? Wat is bekend over veerkracht van kinderen tijdens en na complexe scheidingen? Hoe doorbreek je geweld en intergenerationele overdracht? Hoe geef je vanuit gezinsdiversiteit de begeleiding gestalte? Welke kennis en vaardigheid is van belang in de begeleiding van Islamitische gezinnen voor, tijdens en na echtscheiding?

Deze en andere, soortgelijke vragen staan centraal in de bijdragen van experts uit wetenschap en praktijk die hun medewerking verlenen aan dit praktijkgericht online congres. 

Dit online-congres is gericht op alle hbo- of academisch opgeleide professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties.

Klik hier voor meer informatie.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.