Dappere Dino’s

Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van zes tot en met acht jaar oud, waarvan de ouders gescheiden zijn. In twaalf sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als belangrijkste doel emotionele problemen en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het programma Dappere Dino’s bestaat uit vier delen:

  1. het kind en zijn of haar gevoelens;
  2. leren omgaan met gevoelens en problemen;
  3. de relatie tussen ouder en kind;
  4. hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin.

Doelgroep: Kinderen
Niveau: 6 – 8 jaar
Type: Training
Soort training: Groep
Aantal deelnemers: Maximaal 7
Locatie: Op locatie naar keuze
Training op maat: Beschikbaar

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen
met het evenwicht tussen enerzijds de draaglast en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf.

Het programma van de Dappere Dino’s behandelt de volgende hoofdthema’s:

  • Het kind en zijn of haar gevoelens
  • Leren omgaan met gevoelens en problemen
  • De relatie tussen ouders en kind
  • Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin?

Resultaat

De deelnemers van de Dappere Dino’s ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Werkwijze

Er zijn 12 bijeenkomsten van 45 minuten. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt.

Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Dappere Dino’s groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

De trainers werken veel met een ‘groepsdino’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino diploma en de groep eindigt met een feestje!

Meer informatie

www.dapperedino.nl