Partners

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding werkt onder meer samen met:

TNO (Child Health)

Samen met TNO verzorgt Schoolformaat (onderdeel van Jeugdformaat) de train de trainer van Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s. Daarnaast is Schoolformaat een belangrijke praktijkpartner in het onderzoek naar nieuwe interventies op het gebied van scheiding. Bijvoorbeeld INBOX, een digitaal platform voor jongeren en ATLAS een programma voor ouders.

Villa Pinedo

Villa Pinedo is het platform voor jongeren met gescheiden ouders. Voor het buddy-project in Haaglanden coördineert Schoolformaat dit project.

MFN Registermediator (Caroline Durieux)

Het MfN-register is een erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Wij werken onder meer samen met Caroline Durieux. Zij is aanwezig tijdens het inloopspreekuur.  Ze beantwoordt vragen en geeft advies.

Wil je met ons samenwerken?

Op dit moment breiden wij de samenwerking met experts op het gebied van scheiding uit. Ben je een professional en kun je iets betekenen voor kinderen, ouders en professionals die te maken hebben met scheiding? Neem dan contact met ons op. Bel naar het kenniscentrum 06 – 112 591 95 of mail naar kenniscentrum@jeugdformaat.nl.