Richtlijn Scheiding

Vechtscheiding

Er zijn verschillende problemen waar kinderen last van kunnen hebben. Van een scheiding met heel veel ruzie, een zogenaamde vechtscheiding, heeft een kind meer last dan van een scheiding waarbij de ouders nog wel goed met elkaar communiceren. Conflicten tussen de ouders kunnen zelfs zo heftig zijn en zo lang duren, dat een kind niet anders denkt te kunnen dan partij te kiezen voor een van de ouders. In sommige situaties wil een kind de andere ouder zelfs niet meer zien.

Richtlijn scheiding

Om kinderen die bij een scheiding betrokken zijn beter te kunnen helpen is door het Nederlands Jeugdinstituut de Richtlijn Scheiding opgesteld. In de richtlijn staat wat hulpverleners kunnen doen om de gevolgen van een scheiding te verzachten en de gevolgen voor het kind te verminderen. Deze richtlijn is gebaseerd op literatuur en gesprekken met deskundigen en cliƫnten.

De richtlijn kun je nalezen op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. In Informatie voor ouders is de richtlijn kort samengevat. Deze informatie kun je gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met de ouders in scheiding.