Signaleren: Meerzijdige partijdigheid

Tijdens een scheiding kan het gebeuren dat verschillende mensen in een verschillende fase van verwerking zitten. De ex-partners, die wel als ouders van hun kind (eren) samen door moeten gaan, hebben vaak verschillende, tegengestelde belangen. Deze belangen bemoeilijken vaak de onderlinge communicatie.

Een hulpverlener die werkt met ouders die willen scheiden of zijn gescheiden zal zich neutraal moeten opstellen.  Het belang van de hulpverlener is namelijk primair het belang van het kind. Deze onafhankelijkheid is mogelijk omdat de hulpverlener geen betrokken partij is. Hij of zij is vrij van emoties en kan daarom met een open visie de situatie overzien. De hulpverlener zal die inzichten  delen met de ouders en hen stimuleren om weer met elkaar in dialoog te gaan. Zonder oordeel. En met respect voor ieders wensen.