Tips en adviezen

Wanneer je als professional te maken krijgt met ouders die van plan zijn te gaan scheiden of in scheiding liggen, kun je voor diverse vraagstukken komen te staan. Op deze website heb je al veel kunnen vinden over hulpaanbod, praktische informatie en het spreekuur. Soms heb je behoefte aan wat meer achtergrondinformatie. Hieronder vind je een aantal onderwerpen en mogelijk interessante artikelen en onderzoeken. Daarnaast een aantal lijstjes met do's en don'ts die je aan ouders mee kunt geven.

Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen BPSW, NVO en NIP voor jeugdzorgprofessionals. Onder leiding van het NJi hebben wetenschappers, praktijkwerkers en cliënten hun kennis en ervaring gebundeld. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het handelen. De complete richtlijn en andere tools vind je hier.

Meerzijdige partijdigheid

Ook wel "veelzijdig gerichte partijdigheid" genoemd. Meerzijdig gerichte partijdigheid is de kenmerkende grondhouding binnen de contextuele benadering. Het vormt de basis voor al het verdere handelen en is van grote betekenis in het op gang brengen van de dialoog. Een meerzijdig partijdige grondhouding betekent dat de hulpverlener beurtelings partijdig is met alle betrokkenen uit de context van zijn cliënt. Hij is voor de één zonder tegen de ander te zijn. Dat vraagt veel nauwkeurigheid. De grondhouding van de meerzijdige partijdigheid draagt bij aan de groei van onderling begrip en (beginnend) herstel van vertrouwen binnen de context. Daarmee is de cliënt meer geholpen dan wanneer de hulpverlener zich eenzijdig aan diens kant stelt en daarmee positie kiest tegen degenen met wie de cliënt altijd met talloze zichtbare en onzichtbare draden verbonden is.

Culturele achtergrond

Er is weinig literatuur over diversiteit en scheiding. In de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt dit als aandachtspunt meegenomen. De herziening is naar verwachting begin 2018 gereed. Lees hier een artikel over huwelijkse gevangenschap en hier een onderzoek over de betekenis van Islamitisch familierecht.

Ouderverstoting

Ouderverstoting kan ontstaan bij kinderen van wie de ouders verwikkeld zijn geraakt in ernstige en langdurige scheidingsconflicten. Er is sprake van ouderverstoting als een kind ineens en zonder goede/duidelijke reden geen contact meer wil met een ouder waarmee het voor de scheiding een prima band had. Lees hier meer over ouderverstoting en hier een artikel met extra tips. 

Complexe scheiding

Ook wel vechtscheiding genoemd, maar die term is inmiddels wat omstreden geraakt vanwege de strijd die het oproept. In heel veel situaties zijn ouders prima in staat hun scheiding samen of met een beetje hulp te regelen. Als jeugdzorgprofessional krijg je echter vaak te maken met scheidingen die complexer verlopen en gerichtere interventies of samenwerking vragen. Lees hier de scriptie "De specialisten samengebracht" over samenwerking en hier waarin het expertisecentrum van JB West kan ondersteunen.

Boekentips

  • Kinderen op de eerste plaats van Joanne Pedro Carroll;
  • Kind en echtscheiding door Karin Singendonk en Greet Meesters;