Dappere Dino's Leidschendam-Voorbug

Doelgroep
Kinderen met gescheiden ouders (of ouders die gaan scheiden)
Niveau
6 – 8 jaar
Type training
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 7
Locatie
De Waterlelie
Prinsenhof 4B
2263 EV Leidschendam
Training op maat
Niet beschikbaar

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de draaglast en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf.

Het programma van de Dappere Dino’s behandelt de volgende hoofdthema’s:

  • Het kind en zijn of haar gevoelens.
  • Leren omgaan met gevoelens en problemen.
  • De relatie tussen ouders en kind.
  • Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin.

Resultaat
De deelnemers van de Dappere Dino’s ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Data

4 april 2019
11 april 2019
18 april 2019
9 mei 2019
14 mei 2019
16 mei 2019
23 mei 2019
6 juni 2019
3 juni 2019
20 juni 2019
27 juni 2019
4 juli 2019
11 juli 2019
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
?? uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
16:00-16:45 uur
Kind
Kind
Kind
Kind
Ouderavond
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind

Werkwijze
De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt.

Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Dappere Dino’s groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

De trainers werken veel met een ‘groepsdino’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino diploma en de groep eindigt met een feestje!

Trainer
Marjolein Deelen is trainer van deze training.

Aanmelden
Aanmelden voor deze training kan aan de hand van onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden voor deze gratis training?