Face 2 Face workshop aan gescheiden ouders door de jongeren van Villa Pinedo

Doelgroep
Gescheiden ouders
Soort training
Groep
Locatie
Albertus de Oudelaan 1
Voorburg

De Face 2 Face workshop aan gescheiden ouders wordt georganiseerd door Villa Pinedo en het Kenniscentrum Kind en Scheiding.  

Inhoud workshop
Tijdens deze anderhalf uur durende workshop vertellen twee ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo wat er in hun hart en hoofd omgaat. Dit doen zij aan de hand van persoonlijke verhalen die zij hebben meegemaakt door de scheiding van hun ouders. Daarnaast nemen zij de tijd voor het beantwoorden van vragen. 

Ouders die deze workshop eerder hebben gevolgd, hebben deze als positief ervaren: 

 “Aangeslagen was ik na dit open relaas van deze bijzondere mensen. Maar er viel een last van me af, waarvan ik niet wist dat ik die meedroeg. Vanaf dat moment kon onze zoon er pas echt op rekenen dat ik er alles aan zou doen om hem uit een loyaliteitsconflict te houden.”
(Petra - volgde de workshop)

Praktische informatie
Aanmelden voor deze workshop kan aan de hand van onderstaand aanmeldformulier.

Meer informatie
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding via info@kenniscentrumkindenscheiding.nl of 06-11259195. Meer weten over Villa Pinedo? Ga dan naar www.villapinedo.nl.

Aanmelden voor deze workshop?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.