“IK! kan het vertellen”

Doelgroep
Kinderen 11 t/m 14 jaar met gescheiden ouders
Niveau
12 jaar en ouder
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

De training “IK! kan het vertellen” is er voor kinderen van 11 jaar t/m 14 jaar. IK! de jongere staat centraal in deze training om zijn of haar verhaal te delen met lotgenoten. Deze training biedt jongeren de mogelijkheid in een veilige omgeving over de scheiding te praten en ervaringen te delen. Gevoelens als loyaliteitsconflict en verdriet worden bespreekbaar gemaakt.  

 • Elke training bestaat uit zes bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden.
 • Elke bijeenkomst duur 1,5 uur.
 • Per groep maximaal 8 kinderen.
 • Er vinden intakes en evaluatiegesprekken plaats met de ouders.

Doelen van de training

 • Praten over de scheiding. Jongeren krijgen gelegenheid over de scheidingssituaties te praten met lotgenoten en begrip te ontvangen.
 • De eigen emoties begrijpen en weten hoe deze emoties (op een gezonde manier) te uiten en een plekje te geven.
 • Van elkaar leren. De ene jongere zal de echtscheiding van de ouders op jonge leeftijd hebben ervaren en een ander zit er net in. Zij krijgen gelegenheid tips met elkaar uit te wisselen en een luisterend oor voor elkaar te zijn. Er wordt een veilige sfeer gecreëerd, zodat zij zich gehoord en begrepen voelen. Zij zijn niet verplicht privé omstandigheden over thuis en over de scheidingssituatie te delen. Zij kunnen hun (moeilijke) gedachten en emoties verwerken in de opdrachten/activiteiten die aangeboden worden.

Wat ontdekken de jongeren gedurende de training? 
De jongeren ontdekken gedurende de training dat:

 • Zij niet alleen zijn.
 • Zij steun kunnen vinden bij elkaar.
 • Zij elkaar tips en oplossingen kunnen geven door te praten.
 • Zij leren begrip te hebben voor de eigen emoties en dat deze emoties er mogen zijn.

Helpende & niet-helpende gedachten
We hebben het niet door dat onze gevoelens (emoties) en gedrag worden beïnvloed door onze gedachten. Vanuit de RET-therapie leert men welke gedachten nodig zijn om de eigen gevoelens (emoties) en gedrag onder controleren te hebben en op een positieve wijze te beïnvloeden. Deze gedachten noemen wij helpende-gedachten. Deze vorm van therapie wordt toegepast in de training. Op een laagdrempelige wijze wordt het 4 G-model toegepast door erover te praten en door het verwerken in actieve werkvormen. Op deze manier ontdekken de jongeren welke helpende-gedachten zij kunnen inzetten in bepaalde situaties. Vaak gaat het dan om situaties waarin de jongeren zelf even niet weten wat ze kunnen doen om rustig te worden. 

De trainers en de groep
De interactieve training wordt gegeven door twee trainers. Hun rol is als volgt:

 • Het groepsproces in de gaten houden.
 • Interactie creëren in de groep.
 • Veiligheid waarborgen.
 • Creëren van onderling respect naar elkaar en voor elkaar.

Het maximaal aantal deelnemers in de groep is 8. 

Intake en evaluatiegesprek
De trainers voeren met ouders een intakegesprek en een evaluatiegesprek. Doel van het intakegesprek is kennis maken en het kind beter leren kennen. Doel van het evaluatiegesprek is achterhalen of ouders een verbetering zien in bij hun kind. Het intakegesprek en het evaluatiegesprek duren ongeveer 30 à 45 minuten.

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Zijn er nog geen trainingen gepland? Of kan je niet op voorgestelde data? Meld je dan aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.