Inspiratiesessie - Leer kijken door de ogen van je kind

Doelgroep
Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn

De inspiratiesessie wordt georganiseerd door Villa Pinedo en het Kenniscentrum Kind en Scheiding.  

Twee jongeren met gescheiden ouders delen tijdens deze inspiratiesessie hun persoonlijke verhaal
met ouders die eraan denken om uit elkaar te gaan, of al uit elkaar zijn. Zo krijg je als aanwezige een
inkijkje in het hoofd en hart van kinderen die betrokken zijn bij een scheiding. Ook krijg je tips en
adviezen van deze ervaringsdeskundigen en leer je om de pijnlijke gevolgen voor kinderen zoveel
mogelijk te beperken.

Na de verhalen van de jongeren krijg je de kans om anoniem vragen aan hen te stellen. Ook is er
een medewerker van het Kenniscentrum Kind en Scheiding aanwezig om eventuele praktische
vragen te beantwoorden of informatie te geven over verschillende vormen van steun en aanbod bij
scheiding.

Een scheiding heeft ook invloed op je omgeving. Denk aan opa’s, oma’s, nieuwe partners, broers,
zussen, buren, beste vrienden. Ook zij zijn welkom. Je kunt maximaal twee mensen meenemen. De
bijeenkomst is alleen voor volwassenen.Ouders die deze workshop eerder hebben gevolgd, hebben deze als positief ervaren: 

“Aangeslagen was ik na dit open relaas van deze bijzondere mensen. Maar er viel een last van me af, waarvan ik niet wist dat ik die meedroeg. Vanaf dat moment kon onze zoon er pas echt op rekenen dat ik er alles aan zou doen om hem uit een loyaliteitsconflict te houden.” (Petra - volgde de workshop)

'ik werd op scherp gezet om in het belang van mijn kind te blijven handelen' - vader na afloop van een bijeenkomst. 


Meer informatie

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het Kenniscentrum Kind en Scheiding via info@kenniscentrumkindenscheiding.nl of 06-11259195. Meer weten over Villa Pinedo? Ga dan naar www.villapinedo.nl.

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Zijn er nog geen trainingen gepland? is de gewenste training vol, of kan je niet op voorgestelde data? 

Meld je dan aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.