!JES, het brugproject - Den Haag

Doelgroep
kinderen (8-12 jaar) met gescheiden ouders (of ouders die gaan scheiden)
Niveau
8 – 12 jaar
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
maximaal 8
Locatie
CJG Haagse Hout
De Carpentierstraat 54 - 56
2595 HL Den Haag
Training op maat
Niet beschikbaar

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. De beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers. 

Resultaat
De kinderen kunnen:

  • Ervaringen rondom de scheiding delen met anderen.
  • Hun gevoelens, zoals verdriet en loyaliteit, herkennen en ermee omgaan. 
  • Opkomen voor hun eigen belangen en behoeften. 
  • Omgaan met emoties en de veranderingen in de gezinssituatie. 

De ouders hebben kennis over de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van kinderen:

  • Ze kunnen omgaan met gedragsverandering en opvoeding. 
  • Ze begrijpen de loyaliteit van de kinderen voor beide ouders. 
  • Ze zijn gericht op de communicatie met de kinderen.
  • Ze zijn toekomstgericht: trots op zichzelf, maar (h)erkennen ook valkuilen.

Werkwijze
Deze training bestaat uit zeven bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst voor de kinderen van 1,5 uur en drie bijeenkomsten voor de ouders van 2 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de deelnemers en de ouders.

Er wordt in de !JES training grotendeels gedragsmatig met de kinderen gewerkt. Daarnaast is de training gericht op het aanleren van vaardigheden die een goede communicatie bevorderen in de nieuwe situatie. Ook leren de kinderen dat meer kinderen dezelfde ervaringen kunnen hebben. Voor de ouders zijn er parallel groepsbijeenkomsten waarin zij voorlichting krijgen over de mogelijke invloeden van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen ook handvatten om de scheiding zo goed mogelijk te helpen verwerken.

Doelgroep
Kinderen (8 - 12 jaar) en hun beide ouders die een scheiding hebben meegemaakt.

Data

15 april 2019
6 mei 2019
13 mei 2019
20 mei 2019
27 mei 2019
3 juni 2019
17 juni 2019
24 juni 2019
1 juli 2019
8 juli 2019
9 september 2019
15:00-17:00
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-17:00
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-17:00
15:00-16:30
15:00-16:30
Training ouders
Training kind
Training kind
Training kind
Training ouders
Training kind
Training kind
Training kind
Training ouders
Training kind
Terugkomdag

Trainer
Judith van Marrewijk en Patricia de Waard.

Meedoen?
Je kunt je opgeven aan de hand van onderstaand aanmeldformulier.

Meedoen aan deze training?