Omgaan met de scheiding

Doelgroep
Kinderen
Niveau
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Minimaal 10
Locatie
Locatie volgt

Het is niet leuk als je ouders gescheiden zijn. Het zorgt voor minder leuke gevoelens, zoals verdriet, boosheid of angst. Soms kun je deze gevoelens heel goed laten zien, maar het kan ook lastig zijn. Het kan fijn zijn er samen met leeftijdsgenoten over te praten.

In deze training gaan jongeren met elkaar in gesprek en praten zij over de eigen situatie. Wat is jouw verhaal? Wat voel je van binnen en wat laat je aan de buitenkant zien? Hoe kun je gevoelens over de scheiding uiten en verwoorden? Ook leren de deelnemers om te gaan met situaties waarbij loyaliteit, verdriet of schuldgevoelens een rol spelen. Zij leren oplossingen te vinden voor problemen die zij ervaren. Indien er een situatie is waar de jongere geen invloed op heeft, leren zij een helpende gedachte vinden waardoor de situatie draagbaar wordt. De ervaring niet de enige te zijn met hun situatie heeft een positief effect op het verwerkingsproces.

Resultaat
De deelnemers:

  • Kunnen hun emoties benoemen en tonen.
  • Kunnen problemen benoemen en de oplossingen ervoor zoeken.
  • Weten hoe zij helpende gedachten kunnen creëren voor zichzelf als een situatie niet op te lossen is.
  • Ervaren dat zij niet de enige zijn in een scheidingssituatie.
  • Kunnen steun bij elkaar vinden

Doelgroep
Voor leerlingen op het voorgezet onderwijs.

Werkwijze
Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de deelnemers en de ouder(s). Het inzetten van evaluatiegesprekken met ouder(s) en een ouderbijeenkomst behoren tot de mogelijkheden.

Aanmelden
Aanmelden kan aan de hand van onderstaand aanmeldformulier. 
Let op: Voor deelname aan de training is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).

Aanmelden voor de wachtlijst

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.