Omgaan met de scheiding voor jongeren

Doelgroep
Eersteklassers en tweedeklassers in het voortgezet onderwijs
Niveau
Voortgezet onderwijs
Type training
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg
Training op maat
Niet beschikbaar

Waarom meedoen aan deze training?
Een scheiding meemaken is voor niemand leuk. Het kan zorgen voor minder leuke gevoelens, zoals verdriet, boosheid of angst. Er over praten is altijd goed en deze training biedt deze mogelijkheid. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en is gratis. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en vindt na schooltijd plaats. Voorafgaand de training vindt er een intakegesprek plaats. Na de bijeenkomsten vindt er een evaluatiegesprek plaats. 

Doel van de training
De leerling praat met leeftijdsgenoten en kan zijn of haar verhaal delen. Wat voel je van binnen en wat laat je zien aan de buitenkant? Wat doen jouw gedachten met jouw gevoelens? Wat zijn helpende gedachten die jou kunnen ondersteunen? Hoe ga je om met schuldgevoelens, loyaliteitsconflict en verdriet?

Data

18 februari 20201/2 uur
3 maart 202015.30-17.00 uur
10 maart 202015.30-17.00 uur
17 maart 202015.30-17.00 uur
24 maart 202015.30-17.00 uur
31 maart 202015.30-17.00 uur
7 april 202015.30-17.00 uur
14 april 20201/2 uur

Aanmelden
Uw zoon of dochter aanmelden? Stuur uw aanvraag en/of vragen naar m.younis@kenniscentrumkindenscheiding.nl of info@kenniscentrumkindenscheiding.nl. Wij nemen z.s.m. contact op.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.