Paradijsvogel - Stoere Schildpadden, Dappere Dino's en KIES

Doelgroep
Kinderen van gescheiden ouders 4-12 jaar van RKBS De Paradijsvogel
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Training afhankelijk
Locatie
RKBS De Paradijsvogel
Weidevogellaan 201, 2496 MT Den Haag

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de draaglast en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf.

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding biedt op RKBS De Paradijsvogel de volgende kindtrainingen aan: 

- Stoere Schildpadden voor groep 1 en groep 2 

- Dappere Dino's voor groep 3 en groep 4

- KIES voor groep 5 tot en met groep 8


Bekijk onderstaande trainingen via de plusjes voor meer informatie en om aan te melden. 


Het programma van de Stoere Schildpadden behandelt de volgende hoofdthema’s:

  • Het kind en zijn of haar gevoelens.
  • Leren omgaan en begrijpen van veranderingen in het gezin.
  • Leren omgaan met problemen.
  • Versterken van zelfvertrouwen en steun.

Resultaat De deelnemers van de Stoere Schildpadden ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Werkwijze Er zijn 12 bijeenkomsten van 45 minuten. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt.

Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Stoere Schildpadden groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

De trainers werken veel met een ‘groepsschildpad’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Stoere Schildpad diploma en de groep eindigt met een feestje!

Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er ook twee ouderbijeenkomsten, namelijk de ScheidingsATLAS. ScheidingsATLAS heeft als doel gescheiden ouders informeren en in hun kracht zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan bij de belangrijkste factoren, waarvan we op basis van literatuur weten dat deze onderbouwde aanknopingspunten zijn voor interventie in dit domein: ouderlijke stress, conflict tussen ouders en opvoeding (ouderschap na scheiding). Voor meer achtergrondinformatie over de thema’s die behandeld worden tijdens ScheidingsATLAS adviseren wij het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek online kopen of bij de trainers tijdens de bijeenkomst. Het boek komt ook in de bibliotheek.

Let op: Voor deelname aan de training is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

Ouderinformatie bijeenkomst

Online

NTB

NTB

1

23-2

11.00-11.45

2

9-3

11.00-11.45

3

16-3

11.00-11.45

4

23-3

11.00-11.45

5

30-3

11.00-11.45

6

6-4

11.00-11.45

7

13-4

11.00-11.45

8

20-4

11.00-11.45

9

11-5

11.00-11.45

10

25-5

11.00-11.45

11 

1-6

11.00-11.45

12

8-6

 11.00-11.45

Klik hier om aan te melden voor deze training. 

Het programma van de Dappere Dino’s behandelt de volgende hoofdthema’s:

  • Het kind en zijn of haar gevoelens.
  • Leren omgaan met gevoelens en problemen.
  • De relatie tussen ouders en kind.
  • Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin.

Resultaat De deelnemers van de Dappere Dino’s ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Werkwijze Er zijn 12 bijeenkomsten van 45 minuten. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt.

Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Dappere Dino’s groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

De trainers werken veel met een ‘groepsdino’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Dappere Dino diploma en de groep eindigt met een feestje!

Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er ook twee ouderbijeenkomsten, namelijk de ScheidingsATLAS. ScheidingsATLAS heeft als doel gescheiden ouders informeren en in hun kracht zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan bij de belangrijkste factoren, waarvan we op basis van literatuur weten dat deze onderbouwde aanknopingspunten zijn voor interventie in dit domein: ouderlijke stress, conflict tussen ouders en opvoeding (ouderschap na scheiding). Voor meer achtergrondinformatie over de thema’s die behandeld worden tijdens ScheidingsATLAS adviseren wij het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek online kopen of bij de trainers tijdens de bijeenkomst. Het boek komt ook in de bibliotheek.

Let op: Voor deelname aan de training is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

Intakes

NTB

Op inschrijving

1

23-2

12.15-13.00

2

9-3

12.15-13.00

3

16-3

12.15-13.00

4

23-3

12.15-13.00

5

30-3

12.15-13.00

6

6-4

12.15-13.00

7

13-4

12.15-13.00

8

20-4

12.15-13.00

9

11-5

12.15-13.00

10

25-5

12.15-13.00

11 

1-6

12.15-13.00

12

8-6

 12.15-13.00

Klik hier om aan te melden voor deze training.

Heb je net gehoord dat je ouders uit elkaar gaan? Of zijn ze al langere tijd geleden gescheiden? Of misschien zelfs al lang geleden? Dan is een KIES groep misschien wel iets voor jou.

KIES staat voor: kind in echtscheiding situatie. Als kind kies je niet voor de scheiding van je ouders, het overkomt je. De scheiding en alles wat daardoor in jouw leven verandert, kunnen verschillende gevoelens, zoals boosheid, verdriet, angst of zorgen geven. Misschien heb je er weinig last van, maar ook dan kan het fijn zijn om met leeftijdsgenoten vragen en ervaringen te delen. Wat je vertelt, blijft vertrouwelijk.

Wat ga je doen bij KIES? In acht bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur kun je door verschillende werkvormen, zoals vragenkaartjes, een stellingenspel, tekenen, gesprek en drama naar voren brengen wat de scheiding voor jou betekent. Dat kan van alles zijn. Misschien zit je ergens mee, heb je vragen of is het gewoon fijn om eens te uiten en te horen hoe het voor jou en anderen is. Bij de dingen, die moeilijk zijn kunnen we kijken wat je hierbij kan helpen. Er worden onderling tips gedeeld. Bij KIES kun je ook leren, als je daar behoefte aan hebt hoe je beter voor jouw wensen en belangen kan opkomen.

De KIES groep bestaat uit minimaal vier jongeren en maximaal tien. Er zijn verschillende werkvormen. Wanneer een bepaalde werkvorm niet zo bij je past, is het niet verplicht om daaraan mee te doen. Dan is er vast wel een andere werkvorm bij KIES , die je aanspreekt. De ervaring leert dat er voor iedereen, of je nu houdt van praten of juist liever iets doet wel iets in het KIES programma zit, waar je iets mee kunt. Dat is ook precies de bedoeling, want KIES is er voor jou!

Ouders Je ouders moeten toestemming geven voor deelname, maar zij zullen verder geen verslag krijgen van jouw deelname aan KIES. Het blijft vertrouwelijk. Voor je ouders is er wel een informatiebijeenkomst over de werkwijze van KIES en na afloop is er een mogelijkheid voor een afsluitend gesprek. In dit gesprek wordt geen informatie gegeven over wat je bij KIES hebt verteld, tenzij we het, wanneer je dat wenst, anders afspreken.

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

Ouderbijeenkomst

Online

 16-2

16.00-17.00

1

23-2

13.30-14.45

2

9-3

13.30-14.45

3

16-3

13.30-14.45

4

23-3

13.30-14.45

5

30-3

13.30-14.45

6

6-4

13.30-14.45

7

13-4

13.30-14.45

8

20-4

13.30-14.45

Evaluatie

NTB

NTB

Klik hier om aan te melden voor deze groep.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.