Ruimte voor vaders

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 25
Training op maat
Beschikbaar

Ruimte voor vaders!
Vaders voelen zich veelal niet erkent als volwaardig opvoeder. Zij hebben het gevoel dat zij nog steeds gezien worden als de man die ‘op zondag het vlees komt snijden’. Dit, terwijl de verwachtingen die hij van zichzelf heeft toch echt anders lijken te liggen. Professionals kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren om dit diepgewortelde maatschappelijke denken te veranderen. Maar hoe? En waarom eigenlijk?

De bijeenkomst ‘Ruimte voor vaders’ geeft u een inkijkje hoe het voor een vader is om in Nederland vader te worden. Het geeft aan hoe het komt dat het vaders moeilijk lukt hun eigen ruimte binnen de opvoeding te creëren, waarom de hulp van professionals daarom zo van belang is, welke effect ruimte voor vaders op het gedrag van een vader heeft in scheiding, wat ruimte voor vaders kan opleveren en er worden gratis ... jawel, gratis tips weggegeven hoe je vaders op een effectieve wijze kan stimuleren hun ruimte te pakken. Dus waar wacht je nog op?

De bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kind en Scheiding en Melvin Stuut.

Aanmelden voor deze training

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.