ScheidingsATLAS - Professionals regio Haaglanden 12 juni 2023

Doelgroep
Professionals uit Haaglanden die werken met gescheiden gezinnen
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Locatie
Kenniscentrum Kind en Scheiding
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg

Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen.

Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je hierover met de andere ouder? Veel ouders worstelen na de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na scheiding.

De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen. ScheidingsATLAS geeft concrete tips over ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder.

z

Doel van deze bijeenkomst: 

Tijdens de ScheidingsATLAS voor professionals worden professionals die werken met gescheiden gezinnen geïnformeerd over deze preventieve training voor gescheiden ouders. Door de kennis kunnen de professionals ouders goed verwijzen naar dit aanbod. 

Informatie voor ouders:

Er zijn zes hoofdthema’s in de training:

  1. De impact van de scheiding
  2. Conflict tussen ouders
  3. Positieve communicatie
  4. De ouder-kind relatie
  5. Het vormgeven van ouderschap na de scheiding
  6. Krachtig voelen

Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt.

De training bevat twee bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door twee trainers.

Ouders kunnen zich alleen aanmelden, los van de ex-partner.

Wij adviseren het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek online kopen of bij de trainers tijdens de bijeenkomst. Het boek komt ook in de bibliotheek.

Locatie

Kenniscentrum Kind en Scheiding
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg

Datum en tijd

12 juni 2023

9.30u - 11.30u

Aanmelden

Hier kun je je aanmelden voor deze bijeenkomst

De bijeenkomst is kosteloos wanneer je werkzaam bent in Haaglanden, maar niet vrijblijvend. Wij rekenen op je komst. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan vernemen wij dit graag z.s.m., maar uiterlijk op 30 mei 2023.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.