ScheidingsATLAS - reflectiewandeling

Doelgroep
Gescheiden ouders die de ScheidingsATLAS hebben gevolgd
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
maximaal 12
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

Heb je de ScheidingsATLAS gevolgd en kijk je graag nog eens terug op de onderdelen van de ScheidingsATLAS?

Tijdens deze reflectiewandeling in de buitenlucht blikken we terug op de onderdelen van de ScheidingsATLAS, hoe het nu met je gaat en waar je je de komende periode op wil richten. Dit doe je samen met andere gescheiden ouders.

Reacties van deelnemers: 

"Het was fijn om weer even bewust terug te kijken naar de verschillende thema's rondom de scheiding en hier met anderen ervaringen over uit te wisselen" 

"Het praten en wandelen tegelijk werkte goed, er was ruimte voor diepgang en feedback" 

Bekijk onderstaande bijeenkomsten per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie: 

Restaurant Buytenhout
Oudeweg 100
2631 PB Nootdorp

We starten en eindigen bij het restaurant en de wandeling is rondom de Dobbeplas. 

Klik hier om aan te melden voor deze wandeling.

Zijn er nog geen bijeenkomsten gepland? Of kan je niet op voorgestelde data? Meld je dan aan voor de wachtlijst.


Aanmelden voor de wachtlijst

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.