Themabijeenkomst 'SMW in de praktijk'

Doelgroep
SMW-ers in de regio Haaglanden
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
20
Locatie
Koningkerk | Zalencentrum Koningshof
Bruijnings Ingenhoeslaan 4
2273 KR Voorburg

In samenwerking met onder andere de rechtbank, de JBT, de advocatuur, de Raad voor de Kinderbescherming en JB West biedt het Kenniscentrum Kind en Scheiding een scholingsprogramma aan voor de SMW-ers in de regio Haaglanden.

Doel
Tijdens de voorafgaande bijeenkomsten hebben de SMW-ers handvatten en achtergrondinformatie ontvangen m.b.t. de juridische aspecten en richtlijnen/protocollen inzake scheiding. Het doel van deze bijeenkomst is om SMW-ers psycho-educatie en gesprekstechnieken aan te bieden. Daarnaast is er aandacht voor de positionering van de SMW-er t.o.v. de ouder(s), het kind en school.

Onderwerpen

  • De impact van stress op de hersenen/het gedrag van ouders.
  • Conflict en verlies.
  • De escalatieladder.
  • De impact en gevolgen van scheiding voor kinderen.
  • Extra ontwikkelingstaken voor kinderen bij scheiding.
  • Rollenspel met acteur (gesprekstechnieken, omgaan met de ouder(s).
  • 2 huizen e.d.

Resultaat

  • De SMW-er is bekend met de impact en gevolgen van scheiding. 
  • De SMW-er is in staat deze kennis tijdens een gesprek met ouder(s), het kind en school toe te passen.
  • De SMW-er is zich bewust van de positie/houding t.o.v. de ouder(s), het kind en school in een scheidingssituatie.

Meer informatie
Tijdsduur: 3,5 uur
Accreditatie SKJ: 3

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.