Themabijeenkomst 'SMW Richtlijnen'

Doelgroep
SMW-ers in de regio Haaglanden
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
20
Locatie
Koningkerk | Zalencentrum Koningshof
Bruijnings Ingenhoeslaan 4
2273 KR Voorburg

In samenwerking met onder andere de rechtbank, de JBT, de advocatuur, de Raad voor de Kinderbescherming en JB West biedt het Kenniscentrum Kind en Scheiding een scholingsprogramma aan voor de SMW-ers in de regio Haaglanden.

Doel
Kennis, kunde en vaardigheden vergroten.

Onderwerpen

  • Informatieoverdracht (uitleg over de richtlijn de richtlijnen in het algemeen en deze in het bijzonder, hoe deze in elkaar zit en welke informatie erin staat).
  • Kort andere richtlijnen en protocollen benoemen (samen beslissen, school en scheiding/meldcode).
  • Hoe verhouden deze protocollen en andere richtlijnen zich tot de richtlijn “scheiding en problemen van kinderen”.
  • Oefenen met de aangeboden richtlijn (hoe gebruik je hem, wat doe je daarvan al en wat heb je te veranderen in je werkwijze).

Resultaat

  • Deelnemers hebben kennis van de landelijke “Richtlijn Scheiding en problemen van Jeugdigen” uitgegeven door het NJI.
  • Deelnemers weten wat er van hen als professional verwacht wordt vanuit de richtlijn en welke
    professionals ze binnen het begeleidings- of hulpverleningstraject kunnen betrekken.
  • Deelnemers kunnen de richtlijn en bijbehorende tools (info ouders, werkkaarten, sociale kaart etc.) gebruiken en van daaruit hun professioneel handelen onderbouwen.

Meer informatie
Tijdsduur: 3 uur

Aanmelden voor deze bijeenkomst?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.