Themabijeenkomst "Triage in een scheidingssituatie" - Regiolab Scheiden Zonder Schade 12 juli

Doelgroep
Professionals in de regio Haaglanden
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 85
Locatie
Online via Zoom
  • Doelgroep: Professionals in de regio Haaglanden
  • Onderwerp: Triage in een scheidingssituatie
  • Datum: Maandag 12 juli 2021
  • Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
  • Locatie: Online via zoom

Georganiseerd door Scheiden zonder Schade, regiolab Haaglanden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut.

Triage. Het woord is bij elke professional bekend, maar waarom is een goede triage nou zo belangrijk in scheidingssituaties? In de derde bijeenkomst duiken de deelnemers in de wereld van triage en triage-instrumenten, aan de hand van een plenair deel waar o.a. wordt ingegaan op het belang van triage en over hoe je triage aanvliegt. Vervolgens verdelen de deelnemers zich over breakout rooms waarin een viertal triage-instrumenten die gebruikt worden in regio Den Haag worden besproken. 

De bijeenkomst beoogt inzicht te geven in het belang van een goede triage, de kennis over verschillende triage-instrumenten te verbreden, kritisch te kijken naar triage die de deelnemer zelf doet en het maken van verbindingen in de regio. Weet jij bijvoorbeeld welk triage-instrument Veilig Thuis gebruikt? 

Het doel van de bijeenkomst is de deelnemers zich bewust maken van het belang van een goede triage aan de start van een scheiding. De bijeenkomst hoopt meer inzicht te verschaffen in de verschillende instrumenten, wanneer ze het beste inzetbaar zijn, waarom bepaalde instrumenten gebruikt worden en wat er misschien nog mist aan instrumenten. De deskundigheid van de professional blijft naast de triage-instrumenten essentieel, triage-instrumenten zijn alleen hulpmiddelen die een professional kan inzetten, maar moeten wel op de juiste manier en moment worden ingezet.

 

Meld je aan voor deze training

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.