Verdiepingsmodule 'Communicatiepatronen gescheiden ouders'

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

Professionals die werken met gescheiden ouders kunnen ouders tegenkomen die verstrikt raken in destructieve patronen, bijvoorbeeld in de communicatie met hun ex-partner. Deze patronen kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

In deze verdiepingsmodule krijgen de deelnemers informatie en zullen zij zelf aan het werk gaan. Thema's zijn; van de werking van het brein, inzicht in het ijsbergmodel, de verschillende communicatiepatronen tussen gescheiden ouders, en ontdekken zij wat ingezet kan worden in de gesprekken met gescheiden ouders.

Doel 

De deelnemers leren communicatiepatronen tussen gescheiden ouders en de impact hiervan op kinderen herkennen, kunnen deze patronen bespreekbaar maken en kunnen hun gesprekstechnieken inzetten in de gesprekken met gescheiden ouders.

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis van de 'Window of tolerance', inzicht in het ijsbergmodel en de werking van het brein, en hoe dit invloed kan hebben op de communicatie tussen (gescheiden) ouders.
  • De deelnemers hebben de verschillende communicatiepatronen van gescheiden ouders ervaren.
  • De deelnemers hebben kennis van de verschillende communicatiepatronen en kunnen deze kennis inzetten in de gesprekken met (gescheiden) ouders.
  • De deelnemers hebben eigen casuïstiek ingebracht en geoefend met gesprekstechnieken met een trainingsacteur

Meer informatie 

Tijdsduur: 6 uur 

Accreditatie SKJ: 4 punten

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie:

Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1 in Leidschendam

Datum en tijd

31 oktober - 9.00 tot 13.00 uur

We willen je erop attenderen dat deelname kosteloos is wanneer je werkzaam bent in Haaglanden, maar niet vrijblijvend. We rekenen op je komst. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, vragen we je dit z.s.m., en uiterlijk 17 oktober 2023 aan ons door te geven.

Klik hier om je aan te melden.

Meer informatie?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.