Verdiepingsmodule 'Juridisch kader bij scheiding' - algemene informatie

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie volgt.

De deelnemers hebben kennis genomen van: het juridisch scheidingsproces, de rechtspositie van de minderjarigen, erkenning en gezag, het ouderschapsplan, zorgtaken, kinder- en partneralimentatie, financiën/boedelscheiding, contact en zorgregeling.

Doel
De deelnemers krijgen informatie over het wettelijk kader rondom scheiden, met als doel deze kennis toe te passen in de hulpverlening aan gescheiden ouders en hun kinderen.

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis over het juridisch scheidingsproces.
  • De deelnemers hebben kennis over de rechtspositie van de  minderjarigen.
  • De deelnemers hebben kennis over erkenning en gezag.
  • De deelnemers hebben kennis over het ouderschapsplan.
  • De deelnemers hebben kennis over zorgtaken.
  • De deelnemers hebben kennis over kinder- en partneralimentatie. 
  • De deelnemers hebben kennis over financiën/boedelscheiding.
  • De deelnemers hebben kennis over contact en zorgregeling.

Meer informatie
Tijdsduur: 3 uur
Accreditatie SKJ: 3

Meer informatie?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.