Webinar "Samen Sterk bij Scheiding" - professionals uit Rijswijk

Doelgroep
Professionals binnen Rijswijk
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Online

De projectgroep "Samen Sterk bij Scheiding" organiseert een webinar voor professionals in Rijswijk. Tijdens dit webinar is er aandacht voor algemene kennis met betrekking tot kinderen en scheiding, de positie die je inneemt als professional in de hulp aan ouders en kinderen in een scheidingssituatie en is er aandacht voor het (preventieve en geïndiceerde) aanbod binnen Rijswijk aan kinderen en ouders.

Doelen

  • De deelnemers krijgen informatie, tips en handvatten om zich te positioneren (objectief) als professional ten opzichte van ouders in scheiding en hun  kind(eren)
  • De deelnemers kennen het aanbod in Rijswijk wat vanuit de werkgroep Samen sterk bij scheiding wordt gecoördineerd.


Aanmelden
Ben je werkzaam in de gemeente Rijswijk en werk je met kinderen en ouders in scheidingssituaties? Dan is dit webinar iets voor jou! Aanmelden kan via de knop hieronder. 

Aanmelden voor deze training

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.