Helpt je verder

Hulp bij scheiding

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Jaarlijks krijgen ongeveer 72.000 kinderen te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Vaak verloopt de scheiding goed, soms wat moeizamer. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding helpt je op weg en biedt advies voor of tijdens een scheiding.

Onenigheid tussen ouders in geval van een (echt)scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken hebben veel meer dan gemiddeld kans op het ontwikkelen van (psycho-)sociale problemen en problemen op school. Ook zijn er vaker loyaliteitsproblemen richting ouders. 

Om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals bij een scheiding nog beter te ondersteunen, heeft Jeugdformaat het Kenniscentrum Kind en Scheiding opgericht. Je kunt bij het kenniscentrum terecht met alle vragen over een scheiding. 

Iedere scheiding is anders. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer hulp nodig. Het ene kind vindt zijn of haar eigen weg. Het andere kind heeft hulp nodig om met de scheiding om te kunnen gaan. Welke behoefte ouders en kinderen ook hebben, wij passen onze begeleiding hierop aan.

Naast de trainingen die wij vanuit Schoolformaat bieden en de hulp vanuit Jeugdformaat, werken wij samen met en verwijzen wij ook door naar andere organisaties om iedere vraag op maat te kunnen beantwoorden. Wij blijven dit netwerk uitbreiden.

Op dit moment werkt het Kenniscentrum op verschillende manieren o.a. samen met gemeenten:

 • Den Haag
 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer

Daarnaast nemen we deel aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Scheidingspunt Zoetermeer: samenwerkingsverband tussen de volgende partners: Kwadraad, Opvoedpoli, Jeugdformaat en Plus-Support, die aangesloten zijn bij Meerpunt (het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin) en Scheidingsbegeleiding Zoetermeer. De partners hebben kennis op het gebied van het begeleiden van gescheiden gezinnen in Zoetermeer. Zij bieden laagdrempelige hulp, maar ook specialistische jeugd- en volwassen zorg, bemiddeling en praktische/zakelijke begeleiding en werken nauw met elkaar samen.
 • Samen Sterk bij Scheiding: De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijswijk helpen graag bij het vinden van juiste hulp om verdere problemen tussen ouders onderling en ouders en kinderen te voorkomen en op te lossen. Samen Sterk bij Scheiding is een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat, De Jutters preventie, Middin, Schoolformaat, Welzijn Rijswijk en het Jeugdteam van het CJG.
 • Scheiden? Samen sta je sterk!: Projectgroep met als speerpunt het voorkomen van complexe scheidingen in gemeente Leidschendam-Voorburg. Samenwerking van Kwadraad, Veilig Thuis, Schoolformaat, Jeugdformaat Ouderschap Blijft, Vlietkinderen en JGZ.

Verder werken we ook in breder verband samen met: MfN mediator Caroline Durieux, VHB-advocaten, Kinder- en Jongerenrechtswinkel, Karlijn Pieterse van Iep-coaching, Yvonne Soons van Jezelf voor elkaar, Villa Pinedo, TNO, Humanitas, Leoniek van der Maarel van Emoties-enzo, Kwadraad, Opvoedpoli, De Jutters, CJG's, JGZ, Vlietkinderen, Xtra, Middin, Welzijn Rijswijk, Scheidingsbegeleiding Zoetermeer e.o., JB-West en kindbehartigers.