Column Steven Pont: ‘Hebben we zelf de moed een vriend of vriendin aan te spreken?’

Gepubliceerd op: 05 september 2022

Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont benadrukte recent in zijn column in het AD hoe belangrijk het is dat het sociale netwerk scheidende ouders een spiegel durft voor te houden. De centrale vraag: 'hebben we zelf de moed een vriend of vriendin aan te spreken als die zichzelf teveel destructieve rechten geeft? Of nog beter: hebben we misschien zelfs het lef om tijdens onze eigen scheiding iemand aan te wijzen die onze destructieve neigingen een beetje kritisch bekijkt?'

'Elke dag krijgen in Nederland tweehonderd kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Dat is elke dag een basisschool vol. De grootste schade bij die kinderen wordt veroorzaakt door een fenomeen dat we ook wel 'destructief recht' noemen. Ouders geven zichzelf daarmee toestemming zich tijdens en na de scheiding destructief ten opzichte van hun ex-partner te gedragen. Ze houden de kinderen bijvoorbeeld bij elkaar weg of betalen de alimentatie niet. Maar ook kleine steekjes, zoals niet meer zeggen 'Vraag dat maar aan papa', maar 'Vraag dat maar aan je vader' vallen daaronder. Eigenlijk alles waarbij je jezelf toestemming geeft je ex te beschadigen, valt onder dat zelfgegeven destructieve recht. 

Ik sprak laatst met Paul. Hij vertelde me dat hij tijdens zijn scheiding achteraf gezien inderdaad destructief bezig was geweest. Zijn vrouw was vreemdgegaan en daardoor had hij zichzelf het recht gegeven om haar zoveel mogelijk dwars te zitten. Hij was enorm gekwetst en zijn vrienden hadden hem in die moeilijke periode dan ook door dik en dun gesteund. Maar toen na de scheiding de rookwolken wat waren opgetrokken, merkte hij eigenlijk pas wat hij zijn kinderen had aangedaan. Hij ging daardoor niet alleen met andere ogen naar zichzelf en zijn ex kijken, maar ook naar zijn vrienden. Ze hadden hem gesteund, dat is waar, maar ze hadden hem daar eigenlijk niet alleen maar mee geholpen. Want hoe komt het -zo vroeg hij zich af- dat terwijl hij zoveel in het leven van zijn kinderen aan het stukmaken was, geen van zijn vrienden het lef had om hem eens een paar vragen te stellen en kritisch te zijn? Is een vriend er dan alleen maar om je op je schouders te slaan? 

Afgelopen week eindigde Scheiden zonder Schade, een programma van de overheid waar ik zijdelings bij betrokken ben geweest over het beperken van de destructieve krachten rond scheidingen. Niet alleen onze nieuwe minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind was bij de afronding aanwezig, ook ambassadeur van het programma André Rouvoet en prinses Laurentien hesen nog maar eens de rode vlag. Heel goed, maar we moeten hiervoor niet alleen maar naar de overheid kijken. De vraag is namelijk ook: hebben we zelf de moed een vriend of vriendin aan te spreken als die zichzelf teveel destructieve rechten geeft? Of nog beter: hebben we misschien zelfs het lef om tijdens onze eigen scheiding iemand aan te wijzen die onze destructieve neigingen een beetje kritisch bekijkt? Als mensen gaan scheiden, verliezen ze immers zelf vaak het zicht op wat hun kinderen van ze nodig hebben. En dat is pas de werkelijke schade van de scheiding, niet het gekwetste ego van de ouders.'

Deze column is gedeeld met toestemming van Steven Pont.

Hoe geef jij goede support aan scheidende ouder?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.