De rol van grootouders

Gepubliceerd op: 17 maart 2021

Tegenwoordig is er in Nederland meer aandacht voor de positie van grootouders. Wanneer ouders besluiten om uit elkaar te gaan, heeft dit invloed op de kinderen, alle betrokkenen en de partners zelf. De relatie tussen grootouders en kleinkinderen is in de afgelopen jaren sterker geworden. Grootouders passen vaak meer op hun kleinkinderen, waardoor er een hechtere band ontstaat. 

Is er een betekenisvolle relatie? Dan ontstaat er een vangnet voor kinderen. Het uitgangspunt zou moeten zijn of het kind contact wil met de grootouder. Er zou in geval van echtscheiding in de ouderschapsplannen standaard aandacht kunnen worden besteed aan contact met grootouders, waarbij geredeneerd wordt vanuit het belang van het kind.

Er kan door de rechter een omgangsregeling worden vastgesteld tussen het kind en degene die in een ‘nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind’. Wanneer er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking wordt dit ook wel ‘family life’ genoemd. Dit betekent dat grootouders op grond van deze regel de rechtbank kunnen verzoeken een omgangsregeling te laten vaststellen tussen hen en de kleinkinderen.

Wanneer je geen deel mag uitmaken van het leven van je kleinkinderen kun je eerst in gesprek gaan met de ouders. Mocht dit niet lukken, kan mediation een oplossing zijn. Door middel van mediation kan er met behulp van een derde gekeken worden naar een oplossing van het probleem.

Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of sluit aan bij het spreekuur met een mediator of een advocaat.

Een persoonlijke vraag stellen of direct advies vragen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.