Eerste uren mediation vanaf 1 maart gesubsidieerd

Gepubliceerd op: 13 februari 2023

Nieuws van de Raad voor Rechtsbijstand: vanaf 1 maart 2023 is er een startbijdrage bij een verwijzing door de rechtspraak naar een mediator. Dankzij deze subsidie zijn de eerste 2,5 uur van de mediation straks gratis.

Nieuwe subsidie

'Het doel van deze subsidie is om ook partijen die niet in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging de kans te geven en te ervaren of mediation voor hen de passende wijze kan zijn om er samen duurzaam uit te komen, na verwijzing vanuit de rechtspraak,' schrijft de Raad voor Rechtsbijstand in dit artikel

Wat doet een mediator?

Lukt het niet (helemaal) om samen afspraken te maken over de echtscheiding? Dan kan een mediator (bemiddelaar) helpen. De mediator bespreekt niet alleen de juridische kant van de (echt)scheiding. Vaak is er ook oog voor de emoties en de verhoudingen tussen beide partners. 

De mediator of scheidingsspecialist helpt een oplossing te vinden voor beide partijen. De mediator/scheidingsspecialist vraagt daarna de echtscheiding aan bij de rechter. Kenniscentrum Kind en Scheiding werkt samen met mediators/scheidingsspecialisten die onafhankelijk en onpartijdig te werk gaat.

Meer weten?

Je leest alles over deze nieuwe subsidie in dit artikel van de Raad voor Rechtsbijstand.

Meer juridische informatie rondom scheiding lees je op onze website

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.