Mediator Susan van Kessel doet aan pre-mediation: ‘Helpt toekomstige discussies te voorkomen’

Gepubliceerd op: 08 juni 2023

Bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding staat een team enthousiaste en kundige professionals voor je klaar. Dit team is groter dan alleen de medewerkers van het Kenniscentrum. Professionals uit allerlei hoeken met een hart voor scheidingshulp werken mee, veel van hen op vrijwillige basis. Een van hen is Susan van Kessel. Zij is mediator en vertelt in dit artikel over haar werk. 

Verwachtingen en afspraken

Susan: ‘Sinds 2017 heb ik een eigen mediationpraktijk waarin ik veel mensen als neutraal en onpartijdige mediator heb mogen begeleiden bij hun scheiding. Via de spreekuren die ik vrijwillig doe voor het Kenniscentrum hoop ik het belang van mediation zichtbaar te maken, helemaal als kinderen betrokken zijn. Ik heb een financiële achtergrond, dus ik word ook vaak gevraagd bij andere mediators aan te schuiven als een scheiding financieel complex is. 

In de praktijk viel mij op dat partijen regelmatig andere verwachtingen hadden van elkaar en hun relatie. Denk daarbij aan wel of geen kinderen willen, de manier van opvoeden of de zorgverdeling. Afspraken maken is soms ook moeizaam, omdat juridisch de zaken anders geregeld waren dan partijen eerlijk vonden. Of ze dachten het juridisch goed geregeld te hebben, maar hebben niet geleefd zoals ze hebben afgesproken, wat bij de scheiding zorgt voor discussies. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden als de partijen van tevoren goede gesprekken met elkaar hadden gevoerd over wat ze gaan doen en hoe. 

Pre-mediation

Daarom heb ik de opleiding premarital mediation gedaan. Ik noem het liever pre-mediation aangezien het niet alleen voor mensen is die gaan trouwen, maar ook als ze gaan samenwonen, een kind krijgen of een samengesteld gezin gaan vormen. Je voert onder begeleiding gesprekken om een duurzame relatie op te bouwen, waarbij wordt gesproken over verwachtingen en praktische zaken op relationeel, financieel en juridisch gebied. Geen enkele uitkomst is fout.

Het doel is het voorkomen van onvrede en conflicten tijdens de relatie, maar ook als het onverhoopt anders loopt. Dus blijf vooral op die mooie roze wolk zitten, maar bespreek de belangrijke onderwerpen voor een liefdevolle en respectvolle toekomst samen. Natuurlijk kun je gaandeweg van gedachten veranderen, maar dan weet je dat je weer met elkaar in gesprek moet, omdat de ander een andere verwachting heeft.

Veilige omgeving

Als gespecialiseerde mediator begeleid ik het gesprek en creëer een veilige omgeving om alles met elkaar te bespreken. We bespreken mogelijkheden om met de wensen van beide partijen om te gaan en potentiële valkuilen. Als ze maar begrijpen waar ze voor kiezen, de gevolgen daarvan en het dan ook goed naleven. En daar help ik ze graag bij, zodat hopelijk een scheiding, maar anders in ieder geval een vechtscheiding, voorkomen kan worden.

Vooral ook bij samengestelde gezinnen als bij ouders die nooit een relatie hebben gehad, maar wel gezamenlijk de zorg voor een kind dragen, kan mediation helpen om zoveel mogelijk toekomstige discussies te voorkomen.’

Heb jij interesse in de mediation van Susan? Of wil je gewoon eens laagdrempelig praten over hoe het Kenniscentrum jou verder kan helpen? Kom eens langs op een gratis spreekuur.

Bekijk onze trainingen voor ouders
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.