Online inspiratiecafé scheiding

Op vrijdag 10 september 2021 is het de Dag van de Scheiding. Voor het Kenniscentrum Kind en Scheiding aanleiding om die dag een online Inspiratiecafé Scheiding te organiseren.

Tijdens de online bijeenkomst gaat Frénk van der Linden (schrijver van 'En altijd maar verlangen - De liefdesoorlog van mijn ouders') in gesprek met scheidingsexperts over ontwikkelingen op het gebied van hulp bij scheiding.

  • Tijd: 9.30 tot 11.00 uur
  • Locatie: online
  • Aanmelding via onderstaande link
  • Een link naar de livestream vind je onderaan de pagina

Presentatie onderzoek
Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden presenteert het rapport over het onderzoek naar de meerwaarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Onderzoek en ervaringen in de praktijk
Frénk van der Linden gaat met tafelgasten: André Rouvoet, Priscilla Stikkolorum (gemeente Rijswijk), advocaat Maartje Braat en Wendy van Vliet (Kenniscentrum Kind en Scheiding) in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en de ervaringen in de praktijk. 

ScheidingsATLAS
ScheidingsATLAS is een training voor ouders die gaan scheiden of in scheiding liggen. Het is een unieke training omdat het preventief ingezet kan worden, gericht is op psycho-educatie gecombineerd met steun, op basis van wetenschappelijk kennis opgezet is en een training is die ouders individueel kunnen volgen. Experts van TNO en het Kenniscentrum Kind en Scheiding gaan met Frénk van der Linden in gesprek over de waarde van deze training voor gescheiden ouders.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.