Vandaag in het nieuws: 'Vechtscheidingen oorzaak overbelaste jeugdzorg: kinderen krijgen hechtinsproblemen'

Gepubliceerd op: 23 februari 2022

In het AD van vandaag een artikel over vechtscheidingen en jeugdzorg. 'Het grootste deel van de kinderen die een beroep doen op jeugdzorg kampt thuis met ouders die in een scheiding liggen, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Jeudzorg Nederland, zo meldt het AD.

Directeur Olaf Prinsen van Jeudgzorg Nederland vertelde tegen het AD: 'Echtscheidingen is niet altijd de reden waarom jeudzorg nodig is. Vaak spelen er ook andere problemen, zoals verslaving of schulden. Soms ook is echtscheiding juist een gevolg van die andere problemen. Maar volgens Prinsen kunnen we het hoge aantal vechtscheidingen niet negeren. Het is er mede de oorzaak van dat zo veel kinderen professionele hulp nodig hebben.'

Wil je het hele artikel lezen? Klik hier.

Daarnaast in het AD vandaag een column van psycholoog Steven Pont: 'Echte schade van een scheiding is niet het gekwetste ego, dat zijn de kinderen'

Pont verwijst in het artikel van het AD naar het programma 'Scheiden zonder Schade', maar stelt dat scheidingszorg niet alleen de rol van de overheid is. De vraag is volgens hem ook of we zelf de moed hebben om een vriend of vriendin aan te spreken als die zichzelf te veel destructieve rechten geeft? Of dat we zelf tijdens onze eigen scheiding iemand willen aan wijzen die onze destructieve neigingen een beetje kritisch bekijkt.'

Klik hier om het artikel te lezen.

Bekijk ons aanbod voor ouders.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.