Video: dit is gezinsvertegenwoordiging

Gepubliceerd op: 30 januari 2024

Als ouders kan je bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding terecht voor Gezinsvertegenwoordiging. Anouk en Marjolein van team Kenniscentrum Kind en Scheiding vertellen je in een video alles over Gezinsvertegenwoordiging.

Dit is gezinsvertegenwoordiging

Heb je besloten uit elkaar te gaan of ben je gescheiden?  En vind je het lastig om samen met je (ex)partner tot goede afspraken te komen en die ook uit te voeren? Schakel dan gratis een gezinsvertegenwoordiger scheiding en ouderschap (hierna: gezinsvertegenwoordiger) in je gemeente in. Tijdens of na een scheiding is het voor veel ouders lastig overzicht te bewaren. Veel aandacht gaat uit naar het regelen van allerlei zaken. Juist in deze situatie kan het fijn zijn als er iemand is die je hierbij kan ondersteunen. Een gezinsvertegenwoordiger kan ook verschillende professionals inschakelen en raadplegen indien nodig. Bijvoorbeeld juridische, fiscale of psychische ondersteuning.  Zo kom jij weer toe aan het ouder zijn.

Een verdiepende online cursus over scheiden zonder schade vind je via deze link.

Download hier de folder met alle informatie
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.