Mediation

Mediation is zo’n een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat met beide partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen.

Wat doet een mediator?

Tijdens mediation komen emoties ruimschoots aan bod, maar worden er ook doelen voor het heden en de toekomst gesteld. Bij alle vraagstukken ondersteunt een mediator. Denk aan zorg voor de kinderen, financiën, bezittingen, pensioenen en het onderhouden van contacten met ex-familieleden zoals bijvoorbeeld opa en oma. Indien nodig worden partijen bijgestaan door een expert. De mediator structureert de gesprekken, legt de gemaakte afspraken vast en zorgt voor het indienen van het verzoek tot (echt)scheiding bij de rechtbank.

Wat kost mediation?

Er zijn kosten verbonden aan mediation. Ouders die onder een bepaalde inkomensgrens vallen, komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de kosten: gesubsidieerde mediation. Meer informatie vind je bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Gekwalificeerde mediators

Er bestaat ook een kwaliteitsregister voor mediators. In dit zogenaamde MfN-register zijn gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan kwaliteitseisen. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediation-opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil. Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Vind een MfN-mediator in de buurt.

Of loop eens binnen op één van onze inloopspreekuren. Op de dinsdag en vrijdag is MfN-mediator Caroline Durieux aanwezig en kan zij direct uw vragen beantwoorden.