Congressen en symposia

Hier vind je een overzicht met geplande congressen en symposia. Organiseer jij een congres/symposium over het thema scheiding en je wilt dat vermeld hebben op onze website? Mail ons een link en informatie over het congres/symposium.

Je bent uitgenodigd voor ons symposium!

Op 5 september 2023 organiseren wij weer een symposium. Het programma en toelichting op de verschillende workshops vind je allemaal via deze link.


Inhoud Ouderbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ziet of hoort u als ouders hopelijk iets, wat u op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor uw kind verandert. En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie.  

U krijgt informatie en beelden te zien over:

 • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
 • Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?;
 • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
 • Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
 • En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.  

U hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren.   

U ziet filmpjes met kinderen aan het woord en u krijgt praktische tips met wat u kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 


Voor ouders

De bijeenkomst is in de eerste plaats voor u als ouders bedoeld. 

Het idee is dat uw (ex-)partner niet op dezelfde bijeenkomst komt als u, zodat u alle aandacht kunt hebben voor de informatie die de bijeenkomst biedt. Om deze reden zijn we zorgvuldig en zetten we niet de exacte data op deze website. We vragen u een e-mail te sturen naar het e-mailadres van uw regio. Als u als (ex-)partners wel graag samen wilt komen, dan kan dat natuurlijk. Geef dit dan bij uw aanmelding aan.

Aan de online bijeenkomsten kunt u anoniem en dus ook als (ex-)partners samen deelnemen. 

We adviseren u om iemand uit uw netwerk deel te laten nemen een vriend(in), familie, nieuwe partner of professional. Dit biedt de gelegenheid om na te praten over wat u gehoord, gezien of geraakt heeft.

Mocht u de Nederlandse taal moeilijk verstaan dan kunt u zelf iemand meenemen dit voor u tolkt. U kunt in de zaal een plekje zoeken waar er zachtjes voor u vertaald kan worden.


Voor professionals

Bent u hulpverlener, huisarts, advocaat, werkt u als intern begeleider, leerkracht, bij de politie of bent u op een andere manier in contact met ouders waar onveiligheid of een scheiding speelt? U kunt ouders uitnodigen voor:

 

Online 

Online kunt u beide ouders voor dezelfde datum uitnodigen. 

 

Fysiek

Het verzoek is om ouders voor de fysieke bijeenkomsten apart van elkaar uit te nodigen (tenzij ze samen willen komen) en de uitnodigingen niet op social media te plaatsen of om mee te adverteren. Dit om te voorkomen dat ex-partners elkaar onverwachts op een bijeenkomst tegenkomen. 

 

Neemt u voor de data en uitnodigingsbrieven contact op met de organisatie in uw regio of met ons.

 

 

U bent als professional ook van harte welkom om deel te nemen aan een bijeenkomst, zodat u weet waar u ouders naar toe verwijst. 


Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.Webinar Werk & Scheiding; hoe voorkom ik zelf dat ik uitval?

Deze kennissessie is speciaal ontwikkelt om jou, als werknemer in scheiding, op de been te houden.

Met onder andere:Werk en Scheiding

✔️ Inzicht wat de stress van scheiding met je doet (mentaal & fysiek)

✔️ Op welke manieren heeft dat gevolgen heeft voor mijn werk?

✔️ Valkuilen m.b.t. vitaliteit en gezondheid

✔️ Wat je zelf kunt doen om stevig in je schoenen te blijven staan tijdens en na de scheiding (inclusief praktische hand-out die je gelijk zelf kunnen gebruiken)

✔️ Je weet wat het doel en de aanpak is van Werk&Scheiding

Laagdrempelig

Elke eerste donderdag van de maand  organiseren we deze sessie van 20.00 tot 21.00.

Kleine groepen (met de mogelijkheid om anoniem deel te nemen) onder leiding van een ervaren Werk&Scheiding specialist.

Geef je nu op en ontvang de link.

Klik hier.

Het aantal samengestelde gezinnen in Nederland neemt toe. Stellen die starten met een samengesteld gezin ervaren gedurende de eerste jaren dat de dynamiek in een dergelijk gezin erg verschilt van een kerngezin. Als we deze stellen vragen wát de dynamiek zo anders maakt, blijkt dat men er over het algemeen moeilijk woorden aan kan geven. “Het is zo ingewikkeld”, “ik heb het gevoel op een evenwichtsbalk te lopen”, “het geeft zoveel onrust” en  “ik mis het thuisgevoel” zijn veelgehoorde uitingen. 

Wonen in, maar ook werken met samengestelde gezinnen (stiefsystemen) blijkt complex. 

In deze basistraining kijken we welke invloed de systemische wetmatigheden hebben op de dynamiek in het stiefsysteem. De complexiteit wordt mede door ervaringsgerichte oefeningen inzichtelijk gemaakt. Er wordt een start gemaakt met het werken met de Stiefcirkel (ontwikkeld door Hengst/den Hollander). Dit model geeft handvatten op welke wijze ondersteuning kan worden gegeven in situaties waar de dynamiek in het systeem voor verwarring zorgt. Deze verwarring maakt dat de leden van het stiefsysteem (maar ook hulpverleners) soms door de bomen het bos niet meer zien. 

De volgende onderwerpen krijgen in elk geval aandacht: loyaliteitsconflicten, rouw, hechten en verschillende opvoedstijlen.

Doelgroep

Professionals die werken met en in stiefsystemen (samengestelde gezinnen)

Trainers

Magda Hengst en Karin den Hollander

Prijs

Dag 1 (basistraining) + dag 2 (oefenen met de Stiefcirkel) samen € 495,- (excl. BTW)
Dag 1 kan ook afzonderlijk gevolgd worden voor € 275,- (excl. BTW)

Na afronding van dag 2 ontvang je een certificaat en een Stiefcirkel om met je cliënten mee te werken!
De tweedaagse is SKJ geaccrediteerd met 24 punten (incl. voorbereiding, tussentijdse opdracht en toetsing).

Aanmelden kan via onderstaande link:
Stiefacademie


ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn. De interventie is bedoeld ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS is erop gericht ouders te ondersteunen en ze informatie en tips te geven over ondersteuning van hun kinderen en communicatie met de andere ouder. Zie www.tno.nl/atlas.

ScheidingsATLAS groepen worden uitgevoerd door twee gecertificeerde trainers. De kwalificering tot ScheidingsATLAS trainer bestaat uit:

 • 1,5 dag training inclusief een terugkombijeenkomst.
 • Individuele telefonische coaching.
 • Intervisie en certificering.

Voorwaarde voor deelname aan de kwalificering is dat deelnemers het ScheidingsATLAS handboek voor ouders  voorafgaande aan de training lezen. Kennis van de inhoud wordt verondersteld omdat hierop voortgebouwd wordt in de training.

De eerste trainingsdag die deelnemers vervolgens bijwonen vormt de startkwalificering waarmee zij een startkwalificatie krijgen. Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste ScheidingsATLAS groep geven. Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische supervisie. Tijdens de terugkombijeenkomst vindt intervisie plaats door middel van rollenspellen.  Daarin is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt hij of zij tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties? Tijdens de terugkombijeenkomst (1 dagdeel) is er tevens mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt men het trainerscertificaat.

Klik hier voor informatie en aanmelden.

Startkwalificering Dappere Dino’s

De training startkwalificatie tot Dappere Dino’s trainer bestaat uit 1,5 dag.

De eerste dag vormt de startkwalificering waarmee de trainer een startkwalificatie krijgt. Deze dag bestaat uit 8 blokken. In deze blokken worden de theoretische basisprincipes achter het programma en het gebruik van poppenspel besproken, is er aandacht voor de specifieke leeftijdsgroep 6-8 jaar, wordt er geoefend met de uitvoering van het programma en met poppenspel, is er aandacht voor praktische zaken, en is er een blok met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste Dappere Dino’s groep beginnen. Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische coaching. Tijdens de coaching is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt de trainer tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties?

Tijdens de terugkombijeenkomst zal van iedere deelnemer een korte beeldopname besproken worden met de mede-cursisten. Trainerscertificaten worden uitgereikt op basis van deelname aan de twee opleidingsdagdelen en van dit beeldfragment. Tijdens de terugkombijeenkomst kunnen verder ervaringen uitgewisseld worden met medetrainers.

Voor informatie en aanmelden:

https://dapperedino.nl/startkwalificering-dappere-dinos/


Startkwalificering Stoere Schildpadden

De kwalificering tot Stoere Schildpadden-trainer bestaat uit twee keer een halve dag. De eerste halve dag vormt de basisopleiding waarmee de trainer een startkwalificatie krijgt. Dit dagdeel bestaat uit 5 blokken.

In deze blokken worden de theoretische basisprincipes achter Stoere Schildpadden besproken, is er aandacht voor de specifieke leeftijdsgroep 4-6 jaar, wordt er geoefend met de uitvoering van het programma en met handpop Sam. Ook is er een blok betreffende praktische zaken.

Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste Stoere Schildpadden-groep beginnen.Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische coaching (30 minuten). Tijdens de coaching is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt de trainer tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties?

Tijdens de terugkombijeenkomst zal van iedere deelnemer een korte beeldopname besproken worden met de mede-cursisten. Trainerscertificaten worden uitgereikt op basis van deelname aan de twee opleidingsdagdelen en van dit beeldfragment. Tijdens de terugkombijeenkomst kunnen verder ervaringen uitgewisseld worden met medetrainers.

https://dapperedino.nl/kwalificering-stoere-schildpadden/

KidsInbetween verzorgt voor professionals en instanties werkzaam binnen de jeugdsector trainingen over het parallel (solo) ouderschap.

Met trots presenteren zij de online training parallel (solo) ouderschap in een nieuw jasje. Met theorie, artikelen, podcasts, een werkboek, oefenopdrachten, kennisvragen, certificering en SKJ accreditatie. De stof is te vinden in de online leeromgeving van Learningstone. Hiernaast vindt op individuele basis contact plaats met trainer Marieke Lips. Nadat alle stof is behandeld en de eindopdracht is ingediend vindt een Zoomsessie plaats met de trainer en diverse deelnemers.

De afgelopen paar jaar is de methodiek getoetst in de praktijkGeïnspireerd door het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro-Carrol en het boek ‘Blijven Staan ondanks de Storm’ van Vanessa Maes, heeft Marieke Lips van KidsInbetween de training parallel ouderschap voor professionals verder doorontwikkeld nadat de eerste training in 2018 is verzorgd. De training behandelt het juridisch kader, het effect van scheiding op kinderen, de ontwikkeling en hechting van kinderen en gesprekstechnieken voor de gesprekken met ouders. Deze gesprekken dragen bij aan het verstevigen van de eigen grond van ouders en de ouder-kindrelatie en leren ouders parallel ouder te zijn en de-escalerend te communiceren.

Wil jij leren ouders te begeleiden in een parallel (solo) ouderschapstraject en jouw kennis hierin vanuit een zekere gevraagde stevigheid verdiepen? De online training van KidsInbetween biedt een specialisatie voor professionals.

Inhoud

 1. Introductie
 2. Juridisch kader
 3. Hoge conflictscheiding
 4. Effect van scheiding op kinderen
 5. Contactregeling afstemmen op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
 6. Drie ouderschapsvormen: coöperatief, parallel en schottenaanpak
 7. Casus Peter & Mieke en sessies met ouders

Datum en locatie
De training kan online in de eigen tijd worden gevolgd en zal circa twee dagen in beslag nemen. Dit kan in onderdelen worden opgedeeld. De training dient in zijn totaliteit binnen twee maanden te zijn voltooid.
Gedurende het volgen van de training zijn er persoonlijke contactmomenten met de docent, mede ingegeven vanuit de in te leveren opdrachten en een eindopdracht. Op het eind vindt er een Zoomsessie plaats.
Aanmelden kan via: lips@kidsinbetween.nl
De training kan ook incompany worden aangeboden.
Het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro Carroll dient van tevoren te worden aangeschaft.

Kosten
De kosten voor de training bedragen EUR 395,00 vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie. De training kan ook incompany ingekocht worden waarbij een maatwerk afspraak zal worden gemaakt.
Wanneer de training niet binnen twee maanden is voltooid, kan de training nogmaals voor 50% van het totaalbedrag worden aangevraagd.

SKJ 
De training is SKJ geaccrediteerd met 10,5 punten onder nummer: SKJ207753

Aanmelding
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar lips@kidsinbetween.nl onder vermelding van de NAW gegevens, het e-mailadres en telefoonnummer.

Annulering
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is. Tussen 14 en 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, wordt het overige bedrag teruggestort. Hiervoor ontvangt de deelnemer een creditfactuur. Bij annulering minder dan 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Klik hier voor meer informatieKidsInbetween verzorgt voor professionals en instanties werkzaam binnen de jeugdsector trainingen over het parallel (solo) ouderschap.

Met trots presenteren we de online training parallel ouderschap in een nieuw jasje. Met theorie, artikelen, podcasts, een werkboek, oefenopdrachten, kennisvragen, certificering en SKJ accreditatie (10,5 punten, nummer: SKJ207753). De stof is te vinden in de online leeromgeving van Learningstone. Hiernaast vindt op individuele basis contact plaats met trainer Marieke Lips. Nadat alle stof is behandeld en de eindopdracht is ingediend vindt een Zoomsessie plaats met de trainer en diverse deelnemers.

Achtergrond parallel ouderschap
Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van de gezamenlijk verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind (art. 18 lid 1 IVRK) en het beginsel dat het kind niet van zijn ouders wordt gescheiden, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van het kind (art. 9 lid 1 IVRK). Als ouders gaan scheiden kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid onder druk komen te staan door communicatieproblemen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij sprake is van afstemmen en samenwerken kan overgaan in het elkaar tegenwerken, elkaar beschuldigen of proberen het eigen gelijk te halen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders ondanks deze strijd toch gezamenlijk verantwoordelijk kunnen blijven en dat de kinderen buiten deze strijd worden gehouden? Het parallel ouderschapstraject, waarbij beide huishoudens los van elkaar bestaan met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders, kan hier uitkomst bieden.

Parallel ouderschap werd in 2017 in de rechtspraak erkend als ouderschapsvorm:

‘Het hof stelt voorop dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken inhoudt waarbij de ouders een gelijkwaardig aandeel in de opvoeding en verzorging van de minderjarige hebben. Voor de uitvoering hiervan dienen de ouders in staat te zijn hun gelijkwaardig aandeel in de verzorging en opvoeding zodanig op elkaar af te stemmen dat de minderjarige er van profiteert en er, in ieder geval, geen last van ondervindt. Dat kan middels een zogenaamd coöperatief ouderschap, dat inhoudt dat ouders zoveel mogelijk samenwerken, overleggen en al hun ervaringen delen. Het kan ook middels een zogenaamd parallel ouderschap, hetgeen betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders.’[1] Hof ’s-Hertogenbosch 28-12-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5910.

De afgelopen paar jaar is de methodiek getoetst in de praktijkGeïnspireerd door het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro-Carrol en het boek ‘Blijven Staan ondanks de Storm’ van Vanessa Maes, heeft Marieke Lips van KidsInbetween de training parallel ouderschap voor professionals verder doorontwikkeld nadat de eerste training in 2018 is verzorgd.

Inhoud online training

 1. Introductie
 2. Juridisch kader
 3. Hoge conflictscheiding
 4. Effect van scheiding op kinderen
 5. Contactregeling afstemmen op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
 6. Drie ouderschapsvormen: coöperatief, parallel en schottenaanpak
 7. Casus Peter & Mieke en sessies met ouders

Opdrachten
Meerkeuzevragen, schriftelijke opdrachten en een casusopdracht. Er worden vragen gesteld over de theorie, luisterfragmenten (geluidsopnames en podcast) en filmpjes. De laatste opdracht is het maken van een geluidsopname, waarin de casusopdracht wordt geoefend.

Duur
De training kan online in de eigen tijd worden gevolgd en zal circa twee dagen in beslag nemen. Dit kan in onderdelen worden opgedeeld. Gedurende het volgen van de training zijn er persoonlijke contactmomenten met de docent, mede ingegeven vanuit de in te leveren opdrachten en een eindopdracht. Op het eind vindt er een Zoomsessie plaats.

Aanmelden & kosten
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar lips@kidsinbetween.nl onder vermelding van de NAW gegevens, het e-mailadres en telefoonnummer. Het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro Carroll dient van tevoren te worden aangeschaft. De kosten voor de training bedragen EUR 395,00 vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie. De training kan ook incompany ingekocht worden waarbij een maatwerk afspraak zal worden gemaakt. Wanneer de training niet binnen twee maanden is voltooid, kan de training nogmaals voor 50% van het totaalbedrag worden aangevraagd.

 Annulering
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is. Tussen 14 en 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, wordt het overige bedrag teruggestort. Hiervoor ontvangt de deelnemer een creditfactuur. Bij annulering minder dan 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Voor meer informatie klik je hier.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.