Congressen en symposia

Hier vind je een overzicht met geplande congressen en symposia. Organiseer jij een congres/symposium over het thema scheiding en je wilt dat vermeld hebben op onze website? Mail ons een link en informatie over het congres/symposium.

De vFAS organiseert op de Dag van de Scheiding twee verschillende livestreams rondom het onderwerp samengestelde gezinnen. Op vrijdag 9 september kun je kosteloos deelnemen aan de online Q&A-sessie: 

- stiefouder; wat is je rol eigenlijk?

- welke onderhoudsplicht heeft de stiefouder?

Alle informatie vind je hier.

dinsdag 1 november 2022, Utrecht

Wat maakt ‘goed scheiden’ zo ingewikkeld?

Scheiding is een impactvolle gebeurtenis voor alle betrokkenen. Zeker als het scheidende stel kinderen heeft, is de noodzaak tot ‘goed scheiden’ groot. Tegelijkertijd kan het hebben van kinderen de relatiebreuk compliceren. De partnerrelatie eindigt, maar de ex-partners blijven verbonden in ouderschap. Wat als de ouders daarin botsen en er steeds weer conflicten ontstaan tussen de ex-partners? Als hulpverlener werk je hard om de scheidende stellen te verbinden als partners in ouderschap. Vaak blijkt dit een lastige opgave en kun je je, als hulpverlener, net zo machteloos voelen als het scheidende stel.

In een scheiding zijn er vaak vooral verliezers. Juist dit verlies maakt de kans op conflicten groot. Koste wat het kost willen ouders voorkomen dat hun kinderen nog meer pijn lijden dan de scheiding hen al brengt. Ze willen de ‘perfecte’ ouder zijn en verwachten dat ook van de ex-partner. Maar net zoals dit in de relatie al onmogelijk was, zal dit na het uit elkaar gaan zeker niet gaan lukken. Met alle gevolgen van dien.

De implicaties kunnen enorm zijn. De hechtingsrelaties komen onder druk te staan, soms zelfs zo erg dat een kind niet anders kan dan zich onthechten van een van de ouders. Om het kind rust te geven, trekt een ouder zich vaak terug uit de strijd of het contact. Maar is dat wel zo behulpzaam? Wat betekent het voor een kind? Voor kinderen en ouders zijn dit traumatische gebeurtenissen die langdurige en ernstige gevolgen kunnen hebben. 

Deze dag staan we uitgebreid stil, met ervaren deskundigen, bij diverse aspecten die kunnen bijdragen aan complexe omgangsrelaties na echtscheiding en de impact hiervan voor (ex)-partners en hun kinderen. Ook krijg je concrete handvatten wat je kunt doen om te voorkomen dat ze in deze situatie belanden.

Datumdinsdag 1 november 2022
LocatieCongres- en vergadercentrum Domstad
PlaatsUtrecht

Accreditatie

Toegekend door ABSG, Kwaliteitsregister V&V (SPV en Jeugd) (5 pnt), Registerplein (5,5 pnt); aangevraagd bij NIP/NVO, NOvA, MfN en SKJ; bij voldoende belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, advocaten familierecht, mediators, kinder- en jeugdpsychologen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, kindercoaches en –therapeuten en andere belangstellenden

Meer informatie lees je via deze link.

Inhoud Ouderbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ziet of hoort u als ouders hopelijk iets, wat u op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor uw kind verandert. En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie.  

U krijgt informatie en beelden te zien over:

 • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
 • Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?;
 • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
 • Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
 • En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.  

U hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren.   

U ziet filmpjes met kinderen aan het woord en u krijgt praktische tips met wat u kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 


Voor ouders

De bijeenkomst is in de eerste plaats voor u als ouders bedoeld. 

Het idee is dat uw (ex-)partner niet op dezelfde bijeenkomst komt als u, zodat u alle aandacht kunt hebben voor de informatie die de bijeenkomst biedt. Om deze reden zijn we zorgvuldig en zetten we niet de exacte data op deze website. We vragen u een e-mail te sturen naar het e-mailadres van uw regio. Als u als (ex-)partners wel graag samen wilt komen, dan kan dat natuurlijk. Geef dit dan bij uw aanmelding aan.

Aan de online bijeenkomsten kunt u anoniem en dus ook als (ex-)partners samen deelnemen. 

We adviseren u om iemand uit uw netwerk deel te laten nemen een vriend(in), familie, nieuwe partner of professional. Dit biedt de gelegenheid om na te praten over wat u gehoord, gezien of geraakt heeft.

Mocht u de Nederlandse taal moeilijk verstaan dan kunt u zelf iemand meenemen dit voor u tolkt. U kunt in de zaal een plekje zoeken waar er zachtjes voor u vertaald kan worden.


Voor professionals

Bent u hulpverlener, huisarts, advocaat, werkt u als intern begeleider, leerkracht, bij de politie of bent u op een andere manier in contact met ouders waar onveiligheid of een scheiding speelt? U kunt ouders uitnodigen voor:

 

Online 

Online kunt u beide ouders voor dezelfde datum uitnodigen. 

 

Fysiek

Het verzoek is om ouders voor de fysieke bijeenkomsten apart van elkaar uit te nodigen (tenzij ze samen willen komen) en de uitnodigingen niet op social media te plaatsen of om mee te adverteren. Dit om te voorkomen dat ex-partners elkaar onverwachts op een bijeenkomst tegenkomen. 

 

Neemt u voor de data en uitnodigingsbrieven contact op met de organisatie in uw regio of met ons.

 

 

U bent als professional ook van harte welkom om deel te nemen aan een bijeenkomst, zodat u weet waar u ouders naar toe verwijst. 


Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.''Fanny Willems: Mindset coach en persoonlijke mentor. Ik help vrouwen vol zelfvertrouwen zichzelf te zijn in liefde en (werk)relaties door hun leven en geluk weer in eigen handen te nemen. Bye bye 'jezelf wegcijferen', pleasen en ongezonde relaties. Met positiviteit, humor, rust en vertrouwen deel ik mijn eigen lessen en jarenlange ervaring in mijn persoonlijke en online coaching programma's. Jij kan het ook!''

Voor wie? Je hebt vervelende ervaringen gehad met relatie(s) die je achtervolgen. Iedere poging om ‘het goede te doen’, het van je af te schudden en een (nieuwe) relatie te vinden mislukt. Super frustrerend! Je wéét dat je, om de situatie te veranderen, iets zal moeten veranderen aan jezelf. Maar hoe? En wat dan precies? Het voelt soms niet echt zo, maar jij verdient het net als mensen om jou heen de liefde te ontvangen die jij nodig hebt.

Wat houdt het in?

Stel je een dag voor, waarop je je helemaal begrepen voelt. Iedereen snapt je meteen! 

De Community Dag is een live dag, waarop vrouwen zoals jij bij elkaar komen. ‍Je wordt ontvangen op een mooie locatie midden in de natuur, zodat je even hélemaal weg bent van alles. Je leert elkaar kennen en voelt de herkenning bij de anderen. Met een visualisatie kom je even terug bij jezelf en ontdek je jouw thema van vandaag. 

Tijdens een heerlijke lunch met quiche, een warme soep of salade, praat je bij met anderen of neem je even de tijd voor jezelf. En in de middag gaan we actief aan de slag met oefeningen die kwartjes doen vallen en jou helpen meer inzichten helderheid te krijgen. Puzzelstukjes vallen in elkaar en zorgen voor meer rust en ruimte. Aan het eind van deze dag, ga je vol nieuwe inzichten, nieuwe, positieve energie en vertrouwen weer naar huis!

 

Meer informatie en aanmelden via: https://www.ontpop.nl/ontpop-community-dag

Kosten €175,- (incl. Btw) voor de hele dag, compleet met training, begeleiding, koffie & thee en een heerlijke lunch.

Deelnemers van het online 6-weken programma dat weer start op 1 november aanstaande ontvangen €50,- korting en betalen maar €125,-.


AnoniemLive bijeenkomst met een kleine groep gelijkgestemde vrouwen

AnoniemOntvang en belééf nieuwe kennis, tools en inzichten

AnoniemIncl. heerlijke lunch, koffie, thee en wat lekkers voor tussendoor

AnoniemRuimte voor ontspanning alleen of samen met anderen tussendoor

AnoniemRustige en landelijke locatie in Midden-Delfland - Aan de Gaag

AnoniemBinnenkomst tussen 9:00 en 9:30u. Het programma duurt tot 16:30u met uitloop tot 17:00u

Anoniem€50,- korting voor deelnemers van het Online Programma en 3 mnd. Membership

Voor meer informatie, klik hier.

9 september: Congres De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kind relaties

1-daags congres waarin het thema ouderverstoting vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken wordt belicht, met een breed spectrum aan sprekers. Gericht op professionals verbonden met de Jeugdzorg en specialistische Jeugd GGZ.

Waarom dit congres volgen?

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamieken, inzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan.

Voor wie

Professionals die te maken hebben met de Jeugdzorg en Jeugd (specialistische) GGZ, zoals Jeugdbeschermers, Wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, Familie- en jeugdrechters, Gezinscoaches, Kindbehartigers en Mediators.

Waarom een congres over ouderverstoting?

Ouderverstoting, -vervreemding, -onthechting, contactverlies, geblokkeerde ouder-kind relaties, parental alienation syndrom, er zijn vele namen voor het verschijnsel waarbij na scheiding zo veel spanningen optreden dat een ouder en een kind elkaar langere tijd niet of nauwelijks meer zien. Het is helaas een veelvoorkomend probleem – het thema staat zelfs bovenaan de lijst van meldingen bij Veilig Thuis.

Als specialist op het gebied van gezinnen in conflictscheiding ervaren we in de praktijk van Kinderen uit de Knel hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. Er bestaat dan ook handelingsverlegenheid. Om inzichten, ervaringen en oplossingsrichtingen op dit gebied te delen heeft Stichting Kinderen uit de Knel samen met Familysupporters Drechtsteden het initiatief genomen om een 1-daags congres te organiseren.

Inhoud en sprekers

Zorgprofessionals worstelen met de complexe dynamiek die kenmerkend is voor gezinnen waar deze problematiek speelt; hoog oplopende emoties, de verschillende perspectieven waar je als professional in kan worden meegezogen, en het gevoel van machteloosheid. In het werkveld zijn er veel vragen hoe hier mee om te gaan. In de praktijk van Kinderen uit de Knel ervaren we hoe complex een geblokkeerde ouder-kind relatie is en dat er veel valkuilen zijn voor de betrokken zorgprofessionals. We hebben niet alle antwoorden, maar merken dat inzicht in de dynamiek, het onderkennen van de meerstemmigheid en het ontwikkelen van een basishouding die daar rekening mee houdt, een belangrijke steun in de rug kan zijn. Samen met een aantal sprekers die, ieder vanuit een andere achtergrond, ervaring hebben op dit gebied, hebben we een programma voor het congres ontwikkeld waarin het thema breed belicht wordt.

Het congres is gericht op het vergroten van de kennis over geblokkeerde ouder-kindrelaties, bewustwording van de onderliggende dynamiekeninzicht in de valkuilen voor zorgprofessionals en het bespreken hoe je als betrokken professional met deze problematiek kunt omgaan. Met als ultieme doel om samen als lerende werkgemeenschap een stap vooruit te maken in de kennis over en het werken met gezinnen waar deze problematiek speelt, opdat de betrokken kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De sprekers:

 • Dr. Margreet Visser en drs. Justine van Lawick – klinisch psychologen en oprichters Kinderen uit de Knel. Hosts van het congres. Onderwerp: visie op de problematiek en handvatten voor basisattitude en de-escalatie vanuit de keystones Kinderen uit de Knel.
 • Dr. Emma Morris – Anna Freud National Centre for Children and Families. Onderwerp: nieuwe behandelmogelijkheden en ervaringen
 • Mr. Marion Beckers – senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam Familie-en jeugdrecht, lector personen- en familierecht Studiecentrum Rechtspleging, voormalig lid van platform ‘Scheiden zonder schade’. Onderwerp: brug tussen zorg en recht
 • Heleen Koppejan Msc – psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, lid van Expertteam Ouderverstoting, de Alienation Study Group, de European Association of Parental Alienation Practitioners en voormalig lid van platform ‘Scheiden zonder schade’. Onderwerp: vroegsignalering.
 • Frenk van der Linden – ervaringsdeskundige, journalist en auteur van ‘En altijd maar verlangen: de liefdesoorlog van mijn ouders. Onderwerp: Het kind perspectief

Dagvoorzitter is Erik van der Elst – Kinderen uit de Knel therapeut en trainer, systeemtherapeut Lorentzhuis


Het congres ‘De knel van ouderverstoting | over de complexe dynamiek van geblokkeerde ouder-kindrelaties’ vindt plaats op 9 september 2022 van 9.30 tot 17.00 uur  in Dordrecht. 
De prijs is € 295 – inclusief de lunch. Aangesloten Kinderen uit de Knel therapeuten krijgen € 70 korting op de toegangsprijs.

Locatie:
Theater Energiehuis, Machine 3, Noordendijk 148, Dordrecht

Klik hier om in te schrijven

Als ouders gaan scheiden houdt hun partnerrelatie op, maar de zorg voor hun kinderen blijft doorgaan. Ouders moeten hierin een nieuwe reorganisatie doorvoeren die zowel op emotioneel als op praktisch-organisatorisch vlak een grote impact heeft.

Maatschappelijke discours schrijven ons voor hoe dat er idealiter uit zou moeten zien. Zo vindt men het belangrijk dat ouders de zorg voor hun kinderen samen blijven doen en in goede communicatie, zodat de kinderen geen last ervaren van de scheiding. Dit zijn hoge voorwaarden voor goed ouderschap. Maar wat als dat niet lukt? Hoe kunnen we ouders stimuleren zich als ouder op te stellen en hun focus te richten op hun ouder-kindrelatie, weg van de ex-partnerrelatie?

In deze webinar zal de focus liggen op het afbakenen van de strijdspiralen en bespreken we hoe jij als hulpverlener ouders kunt stimuleren zich te (her)positioneren ten opzichte van die strijdspiralen. We bekijken hoe je kunt werken met mensen in hoog conflict, hoe je parallel ouderschap vorm kunt geven en waarom je dit in zou zetten.

Spreker

Ilse Janssen, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, zelfstandige psychotherapiepraktijk Aleph, specialisatie: nieuw samengestelde gezinnen en echtscheidingsproblematiek (zowel bij ouders als kinderen)

Doelgroep

Eenieder die werkt met kinderen en/of ouders in of na een echtscheiding.

Accreditatie

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*:

 • K&J/OG herregistratie:  2 punten
 • K&J/OG opleiding – overige taken:  1 punt

Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland :  2 punten

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

Ja, ik wil mij inschrijven

Webinar Werk & Scheiding; hoe voorkom ik zelf dat ik uitval?

Deze kennissessie is speciaal ontwikkelt om jou, als werknemer in scheiding, op de been te houden.

Met onder andere:Werk en Scheiding

✔️ Inzicht wat de stress van scheiding met je doet (mentaal & fysiek)

✔️ Op welke manieren heeft dat gevolgen heeft voor mijn werk?

✔️ Valkuilen m.b.t. vitaliteit en gezondheid

✔️ Wat je zelf kunt doen om stevig in je schoenen te blijven staan tijdens en na de scheiding (inclusief praktische hand-out die je gelijk zelf kunnen gebruiken)

✔️ Je weet wat het doel en de aanpak is van Werk&Scheiding

Laagdrempelig

Elke eerste donderdag van de maand  organiseren we deze sessie van 20.00 tot 21.00.

Kleine groepen (met de mogelijkheid om anoniem deel te nemen) onder leiding van een ervaren Werk&Scheiding specialist.

Geef je nu op en ontvang de link.

Klik hier.

Het aantal samengestelde gezinnen in Nederland neemt toe. Stellen die starten met een samengesteld gezin ervaren gedurende de eerste jaren dat de dynamiek in een dergelijk gezin erg verschilt van een kerngezin. Als we deze stellen vragen wát de dynamiek zo anders maakt, blijkt dat men er over het algemeen moeilijk woorden aan kan geven. “Het is zo ingewikkeld”, “ik heb het gevoel op een evenwichtsbalk te lopen”, “het geeft zoveel onrust” en  “ik mis het thuisgevoel” zijn veelgehoorde uitingen. 

Wonen in, maar ook werken met samengestelde gezinnen (stiefsystemen) blijkt complex. 

In deze basistraining kijken we welke invloed de systemische wetmatigheden hebben op de dynamiek in het stiefsysteem. De complexiteit wordt mede door ervaringsgerichte oefeningen inzichtelijk gemaakt. Er wordt een start gemaakt met het werken met de Stiefcirkel (ontwikkeld door Hengst/den Hollander). Dit model geeft handvatten op welke wijze ondersteuning kan worden gegeven in situaties waar de dynamiek in het systeem voor verwarring zorgt. Deze verwarring maakt dat de leden van het stiefsysteem (maar ook hulpverleners) soms door de bomen het bos niet meer zien. 

De volgende onderwerpen krijgen in elk geval aandacht: loyaliteitsconflicten, rouw, hechten en verschillende opvoedstijlen.

Doelgroep

Professionals die werken met en in stiefsystemen (samengestelde gezinnen)

Trainers

Magda Hengst en Karin den Hollander

Prijs

Dag 1 (basistraining) + dag 2 (oefenen met de Stiefcirkel) samen € 495,- (excl. BTW)
Dag 1 kan ook afzonderlijk gevolgd worden voor € 275,- (excl. BTW)

Na afronding van dag 2 ontvang je een certificaat en een Stiefcirkel om met je cliënten mee te werken!
De tweedaagse is SKJ geaccrediteerd met 24 punten (incl. voorbereiding, tussentijdse opdracht en toetsing).

Aanmelden kan via onderstaande link:
Stiefacademie


ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn. De interventie is bedoeld ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS is erop gericht ouders te ondersteunen en ze informatie en tips te geven over ondersteuning van hun kinderen en communicatie met de andere ouder. Zie www.tno.nl/atlas.

ScheidingsATLAS groepen worden uitgevoerd door twee gecertificeerde trainers. De kwalificering tot ScheidingsATLAS trainer bestaat uit:

 • 1,5 dag training inclusief een terugkombijeenkomst.
 • Individuele telefonische coaching.
 • Intervisie en certificering.

Voorwaarde voor deelname aan de kwalificering is dat deelnemers het ScheidingsATLAS handboek voor ouders  voorafgaande aan de training lezen. Kennis van de inhoud wordt verondersteld omdat hierop voortgebouwd wordt in de training.

De eerste trainingsdag die deelnemers vervolgens bijwonen vormt de startkwalificering waarmee zij een startkwalificatie krijgen. Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste ScheidingsATLAS groep geven. Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische supervisie. Tijdens de terugkombijeenkomst vindt intervisie plaats door middel van rollenspellen.  Daarin is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt hij of zij tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties? Tijdens de terugkombijeenkomst (1 dagdeel) is er tevens mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt men het trainerscertificaat.

Klik hier voor informatie en aanmelden.

Startkwalificering Dappere Dino’s

De training startkwalificatie tot Dappere Dino’s trainer bestaat uit 1,5 dag.

De eerste dag vormt de startkwalificering waarmee de trainer een startkwalificatie krijgt. Deze dag bestaat uit 8 blokken. In deze blokken worden de theoretische basisprincipes achter het programma en het gebruik van poppenspel besproken, is er aandacht voor de specifieke leeftijdsgroep 6-8 jaar, wordt er geoefend met de uitvoering van het programma en met poppenspel, is er aandacht voor praktische zaken, en is er een blok met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste Dappere Dino’s groep beginnen. Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische coaching. Tijdens de coaching is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt de trainer tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties?

Tijdens de terugkombijeenkomst zal van iedere deelnemer een korte beeldopname besproken worden met de mede-cursisten. Trainerscertificaten worden uitgereikt op basis van deelname aan de twee opleidingsdagdelen en van dit beeldfragment. Tijdens de terugkombijeenkomst kunnen verder ervaringen uitgewisseld worden met medetrainers.

Voor informatie en aanmelden:

https://dapperedino.nl/startkwalificering-dappere-dinos/


Startkwalificering Stoere Schildpadden

De kwalificering tot Stoere Schildpadden-trainer bestaat uit twee keer een halve dag. De eerste halve dag vormt de basisopleiding waarmee de trainer een startkwalificatie krijgt. Dit dagdeel bestaat uit 5 blokken.

In deze blokken worden de theoretische basisprincipes achter Stoere Schildpadden besproken, is er aandacht voor de specifieke leeftijdsgroep 4-6 jaar, wordt er geoefend met de uitvoering van het programma en met handpop Sam. Ook is er een blok betreffende praktische zaken.

Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste Stoere Schildpadden-groep beginnen.Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische coaching (30 minuten). Tijdens de coaching is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt de trainer tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties?

Tijdens de terugkombijeenkomst zal van iedere deelnemer een korte beeldopname besproken worden met de mede-cursisten. Trainerscertificaten worden uitgereikt op basis van deelname aan de twee opleidingsdagdelen en van dit beeldfragment. Tijdens de terugkombijeenkomst kunnen verder ervaringen uitgewisseld worden met medetrainers.

https://dapperedino.nl/kwalificering-stoere-schildpadden/

KidsInbetween verzorgt voor professionals en instanties werkzaam binnen de jeugdsector trainingen over het parallel (solo) ouderschap.

Met trots presenteren zij de online training parallel (solo) ouderschap in een nieuw jasje. Met theorie, artikelen, podcasts, een werkboek, oefenopdrachten, kennisvragen, certificering en SKJ accreditatie. De stof is te vinden in de online leeromgeving van Learningstone. Hiernaast vindt op individuele basis contact plaats met trainer Marieke Lips. Nadat alle stof is behandeld en de eindopdracht is ingediend vindt een Zoomsessie plaats met de trainer en diverse deelnemers.

De afgelopen paar jaar is de methodiek getoetst in de praktijkGeïnspireerd door het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro-Carrol en het boek ‘Blijven Staan ondanks de Storm’ van Vanessa Maes, heeft Marieke Lips van KidsInbetween de training parallel ouderschap voor professionals verder doorontwikkeld nadat de eerste training in 2018 is verzorgd. De training behandelt het juridisch kader, het effect van scheiding op kinderen, de ontwikkeling en hechting van kinderen en gesprekstechnieken voor de gesprekken met ouders. Deze gesprekken dragen bij aan het verstevigen van de eigen grond van ouders en de ouder-kindrelatie en leren ouders parallel ouder te zijn en de-escalerend te communiceren.

Wil jij leren ouders te begeleiden in een parallel (solo) ouderschapstraject en jouw kennis hierin vanuit een zekere gevraagde stevigheid verdiepen? De online training van KidsInbetween biedt een specialisatie voor professionals.

Inhoud

 1. Introductie
 2. Juridisch kader
 3. Hoge conflictscheiding
 4. Effect van scheiding op kinderen
 5. Contactregeling afstemmen op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
 6. Drie ouderschapsvormen: coöperatief, parallel en schottenaanpak
 7. Casus Peter & Mieke en sessies met ouders

Datum en locatie
De training kan online in de eigen tijd worden gevolgd en zal circa twee dagen in beslag nemen. Dit kan in onderdelen worden opgedeeld. De training dient in zijn totaliteit binnen twee maanden te zijn voltooid.
Gedurende het volgen van de training zijn er persoonlijke contactmomenten met de docent, mede ingegeven vanuit de in te leveren opdrachten en een eindopdracht. Op het eind vindt er een Zoomsessie plaats.
Aanmelden kan via: lips@kidsinbetween.nl
De training kan ook incompany worden aangeboden.
Het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro Carroll dient van tevoren te worden aangeschaft.

Kosten
De kosten voor de training bedragen EUR 395,00 vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie. De training kan ook incompany ingekocht worden waarbij een maatwerk afspraak zal worden gemaakt.
Wanneer de training niet binnen twee maanden is voltooid, kan de training nogmaals voor 50% van het totaalbedrag worden aangevraagd.

SKJ 
De training is SKJ geaccrediteerd met 10,5 punten onder nummer: SKJ207753

Aanmelding
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar lips@kidsinbetween.nl onder vermelding van de NAW gegevens, het e-mailadres en telefoonnummer.

Annulering
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is. Tussen 14 en 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, wordt het overige bedrag teruggestort. Hiervoor ontvangt de deelnemer een creditfactuur. Bij annulering minder dan 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Klik hier voor meer informatieKidsInbetween verzorgt voor professionals en instanties werkzaam binnen de jeugdsector trainingen over het parallel (solo) ouderschap.

Met trots presenteren we de online training parallel ouderschap in een nieuw jasje. Met theorie, artikelen, podcasts, een werkboek, oefenopdrachten, kennisvragen, certificering en SKJ accreditatie (10,5 punten, nummer: SKJ207753). De stof is te vinden in de online leeromgeving van Learningstone. Hiernaast vindt op individuele basis contact plaats met trainer Marieke Lips. Nadat alle stof is behandeld en de eindopdracht is ingediend vindt een Zoomsessie plaats met de trainer en diverse deelnemers.

Achtergrond parallel ouderschap
Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van de gezamenlijk verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind (art. 18 lid 1 IVRK) en het beginsel dat het kind niet van zijn ouders wordt gescheiden, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van het kind (art. 9 lid 1 IVRK). Als ouders gaan scheiden kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid onder druk komen te staan door communicatieproblemen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij sprake is van afstemmen en samenwerken kan overgaan in het elkaar tegenwerken, elkaar beschuldigen of proberen het eigen gelijk te halen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders ondanks deze strijd toch gezamenlijk verantwoordelijk kunnen blijven en dat de kinderen buiten deze strijd worden gehouden? Het parallel ouderschapstraject, waarbij beide huishoudens los van elkaar bestaan met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders, kan hier uitkomst bieden.

Parallel ouderschap werd in 2017 in de rechtspraak erkend als ouderschapsvorm:

‘Het hof stelt voorop dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken inhoudt waarbij de ouders een gelijkwaardig aandeel in de opvoeding en verzorging van de minderjarige hebben. Voor de uitvoering hiervan dienen de ouders in staat te zijn hun gelijkwaardig aandeel in de verzorging en opvoeding zodanig op elkaar af te stemmen dat de minderjarige er van profiteert en er, in ieder geval, geen last van ondervindt. Dat kan middels een zogenaamd coöperatief ouderschap, dat inhoudt dat ouders zoveel mogelijk samenwerken, overleggen en al hun ervaringen delen. Het kan ook middels een zogenaamd parallel ouderschap, hetgeen betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders.’[1] Hof ’s-Hertogenbosch 28-12-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5910.

De afgelopen paar jaar is de methodiek getoetst in de praktijkGeïnspireerd door het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro-Carrol en het boek ‘Blijven Staan ondanks de Storm’ van Vanessa Maes, heeft Marieke Lips van KidsInbetween de training parallel ouderschap voor professionals verder doorontwikkeld nadat de eerste training in 2018 is verzorgd.

Inhoud online training

 1. Introductie
 2. Juridisch kader
 3. Hoge conflictscheiding
 4. Effect van scheiding op kinderen
 5. Contactregeling afstemmen op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
 6. Drie ouderschapsvormen: coöperatief, parallel en schottenaanpak
 7. Casus Peter & Mieke en sessies met ouders

Opdrachten
Meerkeuzevragen, schriftelijke opdrachten en een casusopdracht. Er worden vragen gesteld over de theorie, luisterfragmenten (geluidsopnames en podcast) en filmpjes. De laatste opdracht is het maken van een geluidsopname, waarin de casusopdracht wordt geoefend.

Duur
De training kan online in de eigen tijd worden gevolgd en zal circa twee dagen in beslag nemen. Dit kan in onderdelen worden opgedeeld. Gedurende het volgen van de training zijn er persoonlijke contactmomenten met de docent, mede ingegeven vanuit de in te leveren opdrachten en een eindopdracht. Op het eind vindt er een Zoomsessie plaats.

Aanmelden & kosten
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar lips@kidsinbetween.nl onder vermelding van de NAW gegevens, het e-mailadres en telefoonnummer. Het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro Carroll dient van tevoren te worden aangeschaft. De kosten voor de training bedragen EUR 395,00 vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie. De training kan ook incompany ingekocht worden waarbij een maatwerk afspraak zal worden gemaakt. Wanneer de training niet binnen twee maanden is voltooid, kan de training nogmaals voor 50% van het totaalbedrag worden aangevraagd.

 Annulering
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is. Tussen 14 en 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, wordt het overige bedrag teruggestort. Hiervoor ontvangt de deelnemer een creditfactuur. Bij annulering minder dan 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Voor meer informatie klik je hier.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.