Denk aan je kind

Ieder kind reageert anders op de boodschap dat zijn ouders gaan scheiden. De vertrouwde situatie van het gezin is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Door een scheiding verliezen kinderen tijdelijk die basis. Ze voelen en weten dat er van alles gebeurt en gaat gebeuren, maar ze kunnen vaak niet overzien wat dat voor hen betekent. 

Het is belangrijk om jullie kind(eren) te vertellen over jullie scheiding. We kunnen ons voorstellen dat dit niet een gemakkelijke boodschap is om te brengen omdat je graag het beste wilt voor jullie kinderen en zelf ook teleurgesteld of boos bent dat jullie relatie niet is gelukt.

Ook al voelen kinderen vaak al dat er iets speelt, brengt het horen dat je ouders uit elkaar gaan verschillende emoties met zich mee.

Een goede voorbereiding voor het gesprek is van belang, op deze afbeelding staan praktische tips voor de voorbereiding en voor tijdens het gesprek.

Kinderen reageren verschillend op de scheiding van hun ouders. Hoe een kind reageert hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd, karakter, wat en hoeveel er voor hen verandert en hoe zij ondersteund worden door hun ouders en andere volwassenen. Dit kan hulp zijn, maar ook het (samen) lezen van een boek over scheiding kan voor een kind al ondersteunend zijn.

De spanningen voor, tijdens en na een scheiding zijn voelbaar en creëren een onzekere, onveilige fase in het gezin. Dit kan bij kinderen, naast gevoelens van verlies en rouw, ook schuldgevoelens oproepen. Het is heel logisch dat als jullie in een lastige situatie zitten, er minder aandacht is voor je kind. Toch is het belangrijk om in alle fases van de scheiding stil te staan bij wat de scheiding met jullie kind(eren) doet.

Kinderen kunnen ook langere tijd na de scheiding nog steeds last hebben van de gevolgen van de scheiding. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed. Dit komt doordat zij veerkrachtig zijn en veranderingen aan kunnen. De boodschap die jullie gezamenlijk over de scheiding geven aan je kinderen is belangrijk en draagt in grote mate bij aan de relatie tussen jullie en de kinderen. De manier van scheiden bepaalt voor een groot deel hoe jullie kinderen zich verder ontwikkelen. 

Onderzoek laat zien dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat ouders het met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld over de regelingen en afspraken rondom de scheiding. Het is daarom heel belangrijk dat jullie het eens zijn of worden over het ouderschapsplan. Informeer de mensen die dagelijks met jullie kinderen te maken hebben over de situatie en de afspraken die jullie maken. Denk hierbij aan familie, de leerkracht of de oppas. Ook zij spelen een belangrijke rol voor de kinderen tijdens en na een scheiding.

Je kunt ook samen een ouderbelofte ondertekenen. Hierin spreek je met elkaar af dat je als ouders, samen ouders blijft. Het is eigenlijk een soort statement dat je maakt, een inspanningsverplichting voor de toekomst. Het opstellen van de belofte kan een waardevol ritueel zijn, waarmee je aan je kinderen duidelijk maakt dat hun welzijn belangrijk is voor jullie. Onderteken de belofte niet alleen, bespreek de inhoud ook met belangrijke familieleden en vrienden en vraag deze mensen jullie te steunen. Of vul samen de 'persoonlijke ouderschapsbelofte' in.

Kindplan

Het KIES kindplan ondersteunt kinderen bij hun eigen verhaal en individuele wensen en behoeftes die zij hebben. Het ondersteunt de rechten van kinderen bij hun wensen en behoeftes waarvan we weten dat alle kinderen die een scheiding meemaken op de één of andere manier mee te maken (kunnen) hebben of krijgen. Het is aan te raden dit kindplan in te laten vullen door een derde samen met je kind(eren), waardoor zij hun eigen stem kunnen laten horen. Dit kan iemand uit jullie netwerk zijn of een betrokken professional.

Villa Pinedo heeft iets moois ontwikkeld: een Ouder-Kind Contract. Dit contract komt uit het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ en hebben ze in een nieuw jasje gestoken. Het contract is gemaakt voor het moment nadat jullie als ouders hebben verteld aan de kinderen dat jullie uit elkaar gaan. Maar hij geldt eigenlijk altijd. Dus ook (jaren) later zeker nog heel fijn om erbij te pakken en samen met je kind te ondertekenen. Via deze link kun je kiezen uit drie varianten om te downloaden.

Droomdeurtjes is een uniek kinderconcept waarbij gebruik wordt gemaakt van een houten deurtje met brievenbus en magische sleutel. Kinderen zetten het Droomdeurtje op hun slaapkamer en nodigen hun eigen elfje of draakje uit. Via het brievenbusje kunnen ze briefjes of tekeningen met dit droomvriendje uitwisselen, waarbij de ouders/verzorgers de rol van het Droomvriendje invullen.

Klik hier voor meer informatie over droomdeurtjes.


Heftige en ingrijpende gebeurtenissen die kinderen meemaken, kunnen soms nog lang, of hun leven lang, negatieve gevolgen voor ze hebben. Een scheiding kan hier één van zijn. Maar wist je dat er ook factoren en ervaringen van het kind zijn die de kans op die negatieve gevolgen enorm kunnen verkleinen? Als ouders is het belangrijk en helpend om je hierover in te lezen, zodat je weet hoe je je kind kan steunen en beschermen tegen de impact van ingrijpende jeugdervaringen.

Klik hier voor 10 beschermende factoren die veerkracht kunnen versterken (Augeo).

En hier zie je zo ook als visual (klik hier).

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.