Financiële informatie over scheiden

Als je gaat scheiden spelen naast alle emoties ook de financiën een rol. De financiële gevolgen van een echtscheiding kunnen groot zijn. Dat is misschien niet iets waar je je graag mee bezig houdt, maar het is wel belangrijk voor de toekomst.

Welke afspraken moet je maken als je als ouders kiest voor een co-ouderschap na een scheiding? Naast praktische zaken zijn er ook geldzaken te regelen. Op deze pagina vind je informatie en handvatten.

Als je gaat scheiden en jullie gezamenlijke woning moet worden verkocht, heeft dat ook fiscale gevolgen.

Had je voor de scheiding recht op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen? Dat kan veranderen na je scheiding. Lees hoe een scheiding invloed heeft op toeslagen en tegemoetkomingen, zoals de uitbetaling van kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag, bijstandsuitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming ouders.

Jouw ex-partner moet zijn pensioen later met jou delen. Hoe dat moet staat in de Wet verevening pensioenrechten. Je kunt samen ook afspraken maken over die verdeling.

Na je scheiding is het belangrijk om aandacht te schenken aan je testament. Bekijk of er een ontsnappingsclausule is opgenomen in je testament. Zorg er in ieder geval voor dat je testament na je scheiding weer up-to-date is.

Neem voor meer informatie over financiële zaken rondom scheiden contact met ons op.
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.