Financiële informatie over scheiden

Scheiden is niet gratis. Een advocaat moet je betalen, maar ook aan een uitspraak van de rechtbank zijn kosten verbonden. Lees hier meer over de mogelijke kosten van een scheiding.

Grofweg zijn de kosten die jij moet maken voor het verkrijgen van bijvoorbeeld partneralimentatie aftrekbaar voor de belasting. Maar hoe zit het precies? En heeft een scheiding invloed op de heffingskortingen? Lees hier meer over de mogelijke veranderingen voor de belasting van je inkomen.

Als je gaat scheiden en jullie gezamenlijke woning moet worden verkocht, heeft dat ook fiscale gevolgen.

Had je voor de scheiding recht op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen? Dat kan veranderen na je scheiding. Lees hoe een scheiding invloed heeft op toeslagen en tegemoetkomingen, zoals de uitbetaling van kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag, bijstandsuitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming ouders.

Jouw ex-partner moet zijn pensioen later met jou delen. Hoe dat moet staat in de Wet verevening pensioenrechten. Je kunt samen ook afspraken maken over die verdeling.

Na je scheiding is het belangrijk om aandacht te schenken aan je testament. Bekijk of er een ontsnappingsclausule is opgenomen in je testament. Zorg er in ieder geval voor dat je testament na je scheiding weer up-to-date is.

Neem voor meer informatie over financiële zaken rondom scheiding contact met ons op. Kijk ook eens op de Echtscheiding-wijzer.