Juridische informatie

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Tegelijkertijd is de scheiding vaak een emotionele periode. Met heldere afspraken samen met jouw (ex-)partner kun je al veel oplossen en een deel van de onrust wegnemen. We hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet.

Nadat je hebt besloten te gaan scheiden, kun je eerst proberen om samen afspraken te maken over de echtscheiding. De meeste koppels lukt het om in goed overleg te scheiden. Uit de praktijk blijkt ook dat afspraken het beste worden nagekomen als deze samen zijn gemaakt.

Denk bijvoorbeeld aan:

Lukt het niet (helemaal) om samen afspraken te maken over de echtscheiding? Dan kan een mediator (bemiddelaar) helpen. De mediator bespreekt niet alleen de juridische kant van de (echt)scheiding. Vaak is er ook oog voor de emoties en de verhoudingen tussen beide partners. 

De mediator of scheidingsspecialist helpt een oplossing te vinden voor beide partijen. De mediator/scheidingsspecialist vraagt daarna de echtscheiding aan bij de rechter. Kenniscentrum Kind en Scheiding werkt samen met mediators/scheidingsspecialisten die onafhankelijk en onpartijdig te werk gaat.


Is mediation niet mogelijk? Of lukt het niet om samen afspraken te maken over de echtscheiding? Dan biedt hulp van een advocaat uitkomst. De advocaat onderhandelt voor jou met de advocaat van jouw (ex-)partner.

Kenniscentrum Kind en Scheiding werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van familierecht.


Als je wilt scheiden, moeten er soms zaken geregeld worden die niet zo lang kunnen wachten, zoals de omgang met kinderen of de woning. Wanneer het niet lukt om deze zaken onderling te regelen, kun je via een advocaat een 'voorlopige voorziening' bij de rechter aanvragen. Dat is een tijdelijke maatregel die geldig is voor de verdere duur van de scheidingsprocedure.

Het aanvragen van een echtscheiding wordt bij de rechtbank gedaan. Dit wordt het 'verzoek om echtscheiding’ genoemd. Hieraan wordt het echtscheidingsconvenant gehecht, waarin alle afspraken staan die jullie hebben gemaakt, inclusief het ouderschapsplan. Het verzoek om scheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechter.

Er zijn twee manieren om een echtscheiding aan te vragen:

  1. Samen met je partner: ‘Gemeenschappelijk verzoek’
  2. Alleen, zonder je partner: ‘Eenzijdig verzoekschrift’

Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kan er een hoger beroep worden ingesteld over bijvoorbeeld de omgang met de kinderen. Dit kan binnen drie maanden en een advocaat is verplicht. Tot slot wordt de echtscheiding officieel ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet uiterlijk binnen zes maanden, nadat de uitspraak vast staat.

Heb je samen met jouw partner om een (echt-)scheiding verzocht? Dan geeft de rechter in zijn uitspraak aan dat 'het echtscheidingsconvenant' onderdeel uitmaakt van de 'echtscheidingsbeschikking'. Hiermee bedoelt de rechter dat jouw afspraken (het scheidingsconvenant) hoort bij zijn uitspraak (de echtscheidingsbeschikking). Heb je een eenzijdig scheidingsverzoek gedaan? Dan neemt de rechter een beslissing als alle partijen ‘gehoord’ zijn.

De scheiding is officieel als de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Jouw advocaat zal de echtscheiding inschrijven als de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken.

Kosten bij een echtscheiding 
Bij een echtscheiding krijg je in elk geval te maken met advocaatkosten en griffierechten. Kosten zoals van een mediator of advieskosten kunnen hier nog bij komen. Lees meer.

Meer informatie
Wil je meer weten over de juridische aspecten van scheiding en uitgebreide informatie over bovenstaande stappen? Neem dan contact met ons op of loop binnen tijdens een van onze inloopspreekuren. Er is regelmatig een advocaat of mediator aanwezig om de vragen rechtstreeks te kunnen beantwoorden. Je kunt voor vragen ook terecht bij het juridisch loket.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.