Juridische informatie

Als je gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Tegelijkertijd is de scheiding vaak een emotionele periode. Met heldere afspraken samen met jouw (ex-)partner kun je al veel oplossen en een deel van de onrust wegnemen. We hebben een aantal stappen voor je op een rij gezet.

Nadat je hebt besloten te gaan scheiden, kun je eerst proberen om samen afspraken te maken over de echtscheiding. De meeste koppels lukt het om in goed overleg te scheiden. Uit de praktijk blijkt ook dat afspraken het beste worden nagekomen als deze samen zijn gemaakt.

Lukt het niet (helemaal) om samen afspraken te maken over de echtscheiding? Dan kan een mediator (bemiddelaar) helpen. De mediator bespreekt niet alleen de juridische kant van de (echt)scheiding. Vaak is er ook oog voor de emoties en de verhoudingen tussen beide partners.

Is mediation niet mogelijk? Of lukt het niet om samen afspraken te maken over de echtscheiding? Dan biedt hulp van een advocaat uitkomst. De advocaat onderhandelt voor jou met de advocaat van jouw (ex-)partner.

Als je wilt scheiden, moeten er soms zaken geregeld worden die niet zo lang kunnen wachten. Wanneer het niet lukt om deze zaken onderling te regelen, kun je via een advocaat een 'voorlopige voorziening' bij de rechter aanvragen. Dat is een tijdelijke maatregel die geldig is voor de verdere duur van de scheidingsprocedure.

Het aanvragen van een echtscheiding wordt bij de rechtbank gedaan. Dit wordt het 'verzoek om echtscheiding’ genoemd. Hieraan wordt het echtscheidingsconvenant gehecht, waarin alle afspraken staan die jullie hebben gemaakt, inclusief het ouderschapsplan. Het verzoek om scheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechter.

Er zijn twee manieren om een echtscheiding aan te vragen:

  1. Samen met je partner: ‘Gemeenschappelijk verzoek’
  2. Alleen, zonder je partner: ‘Eenzijdig verzoekschrift’

Heb je samen met jouw partner om een (echt-)scheiding verzocht? Dan geeft de rechter in zijn uitspraak aan dat 'het echtscheidingsconvenant' onderdeel uitmaakt van de 'echtscheidingsbeschikking'. Hiermee bedoelt de rechter dat jouw afspraken (het scheidingsconvenant) hoort bij zijn uitspraak (de echtscheidingsbeschikking). Heb je een eenzijdig scheidingsverzoek gedaan? Dan neemt de rechter een beslissing als alle partijen ‘gehoord’ zijn.

De scheiding is officieel als de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Jouw advocaat zal de echtscheiding inschrijven als de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken.

Wil je meer weten over de juridische aspecten van scheiding en uitgebreide informatie over bovenstaande stappen? Neem dan contact met ons op of loop binnen tijdens een van onze inloopspreekuren. Er is regelmatig een advocaat of mediator aanwezig om de vragen rechtstreeks te kunnen beantwoorden. Je kunt voor vragen ook terecht bij het juridisch loket.