Meer over ons & contact


Iedere scheiding is anders. Sommige ouders zijn in staat om met een klein beetje ondersteuning de juiste stappen te zetten. Anderen hebben meer hulp nodig. Het ene kind vindt zijn of haar eigen weg. Het andere kind heeft hulp nodig om met de scheiding om te kunnen gaan. Welke behoefte ouders en kinderen ook hebben, wij passen ons advies en begeleiding hierop aan. Kenniscentrum Kind en Scheiding helpt kinderen, ouders, hun netwerk en professionals bij een scheiding.

Wij werken samen met en verwijzen door naar zorgaanbieders om iedere vraag op maat te beantwoorden en zo nodig goed te verwijzen. Wij blijven dit netwerk uitbreiden.

Kenniscentrum Kind en Scheiding wordt gefinancierd door gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Westland.

Vragen over onze hulp? Neem contact op!

Telefoon: 06 - 112 591 95
E-mail: info@kenniscentrumkindenscheiding.nl 
WhatsApp: 06 112 591 95

Ilja van der Stel

Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Opleider Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s en ScheidingsATLAS

Stiefcoach

SCHIP-behandelaar Gezinsvertegenwoordiger

Mariska Rijnhart

Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Judith van der Hoeven

Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Sascha van der Burg

     Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Uniform Hulp Aanbod

  

Marjolein Deelen

Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering      

Linda van Voorthuizen

Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Gezinsvertegenwoordiger

Judi RensenSecretariaat

Uniform Hulp Aanbod

Wendy van VlietAccountmanager

Verlies en rouwdeskundige

Opleider Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s en ScheidingsATLAS

SCHIP-behandelaar

Eline Wubben


Maatschappelijk deskundige

Spreekuren  en bureaudienst

Trainer kind en ouder groepsinterventies en deskundigheidsbevordering

Anouk Klomp


Maatschappelijk deskundige

Heleen Wientjes


Maatschappelijk deskundige


Hoofdlocatie: Kenniscentrum Kind en Scheiding
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW VoorburgOnze maatschappelijk deskundigen zitten samen met advocaat, mediator/scheidingsspecialist, stiefcoach, scheidingscoach of psycholoog klaar om vragen te beantwoorden of samen op zoek te gaan naar een antwoord. Ook informeren zij over passende  trainingen of hulp op maat.

Klik hier voor meer informatie.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.