Ouderschapsplan

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Hun wereld wordt overhoop gehaald. Partners kunnen scheiden, maar ouders niet. Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Stel dan samen een ouderschapsplan op. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan is onderdeel van het echtscheidingsplan en bevat afspraken over:

  • hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt (zorgregeling) en de omgang met de kinderen is geregeld (omgangsregeling);
  • op welke manier je elkaar informeert over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je belangrijk vindt in de opvoeding. zoals regels over bedtijd of huiswerk. In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken worden gemaakt over de omgang met beide families.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het belangrijk niet alleen uit te gaan van de situatie zoals die nu is. Het is juist goed nu al rekening te houden met toekomstige situaties. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een van jullie een nieuwe partner krijgt.

Het advies is, als collega ouders, jaarlijks na te gaan of de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan nog passend zijn in jullie situatie. Door de ontwikkeling van de kinderen en de mogelijk veranderende levens van kinderen en ouders kan het zijn dat de afspraken aangepast moeten worden.

Op de website Nieuw model ouderschapsplan: eenvoudig samen in te vullen! vind je een voorbeeld ouderschapsplan die je zelf kunt bekijken en waar je zelf alvast over na kan denken. Dit plan kan je meenemen naar je advocaat of mediator die je kan helpen deze verder in te vullen.

Meer weten over het ouderschapsplan? Of heb je hulp nodig bij het opstellen?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.