Ouderschapsplan

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Hun wereld wordt overhoop gehaald. Partners kunnen scheiden, maar ouders niet. Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn dit wettelijk verplicht. Een ouderschapsplan is onderdeel van het echtscheidingsplan.

In het ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over:

  • hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt (zorgregeling) en de omgang met de kinderen is geregeld (omgangsregeling);
  • op welke manier jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie belangrijk vinden in de opvoeding. Regels over bijvoorbeeld bedtijden of huiswerk.

In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken worden gemaakt over de omgang met beide families.

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het belangrijk om niet alleen uit te gaan van de situatie zoals die nu is. Het is juist goed om nu al rekening te houden met toekomstige situaties. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een van jullie een nieuwe partner krijgt.

Wil je meer weten over het ouderschapsplan? Lukt het niet om samen een plan op te stellen? Of loopt het proces niet helemaal lekker? Neem dan contact met ons op.