Stiefgezin

In een stiefgezin-na-scheiding is het huwelijk of de vorige relatie van een van de nieuwe partners, of van beide partners geëindigd . Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners ontstaan is tijdens de vorige relatie. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen een eenouder gezin gevormd hebben.

Stiefgezinnen-na-echtscheiding kunnen allerlei vormen aannemen:

  • sommige ouders zijn verzorgende ouder
  • andere ouders hebben co-ouderschap
  • weer anderen zien hun kinderen via een bezoekregeling in het weekend
  • en sommige ouders zien hun kinderen niet meer, maar de kinderen blijven in gedachten aanwezig

Verwerking

Iedere scheiding moet verwerkt worden. Dit kan op verschillende manieren. Partners kunnen elkaar in harmonie loslaten, maar ook in haat.

Voor kinderen is dit anders. Een kind heeft maar één biologische vader en moeder. De bloedband maakt het voor kinderen onmogelijk hun ouders los te laten. Kinderen moeten een weg vinden in deze nieuwe wereld waarin hun beide ouders niet meer beschikbaar zijn in hetzelfde huis.

Zowel ouders als kinderen staan voor de taak om de situatie en beleving van het vorige gezin los te laten. En de ouders zullen apart met hun kinderen moeten gaan bouwen aan ‘het leven na de scheiding’.

Nieuwe relaties

Gescheiden ouders verlangen na verloop van tijd, of al sneller, naar een nieuwe partner om hun leven, lief en leed mee te delen. Sportclubs, internet, het werk, de buurt en feestjes zijn plaatsen waar de vonk kan overslaan en een nieuwe liefde weer kan gaan vlammen. Ongeveer vijf jaar na de scheiding hebben 50% van de mannen en 40% van de vrouwen een nieuwe partner gevonden.

De nieuwe partners/ouders zijn blij met die vlinders in hun buik en zien de toekomst vaak door een verliefde bril. Voor kinderen en jongeren, die niet verliefd zijn, is het wéér een verandering. In het begin zijn kinderen doorgaans blij voor hun gelukkige ouder. Maar wanneer de nieuwe partner meer in het gezinsverband gaat meedoen, kunnen er over en weer irritaties ontstaan.

Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. je (ex-)partner, je biologische en stiefkinderen). Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: Hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we om met de ex-partner?

Stiefcoach - voor nieuw samengestelde gezinnen

Hoe kun je als ouder de kans vergroten om een samengesteld gezin te laten slagen?

Een samengesteld gezin is mooi en vraagt tegelijkertijd om veel aanpassingen en goede communicatie. Door alle hectiek en drukte valt het niet altijd mee om als opvoeder bij elkaar te checken of je qua opvoeding op 1 lijn zit, maar ook of er genoeg aandacht voor elkaar is. 60% van de nieuw samengestelde gezinnen gaan weer uit elkaar. Een stiefcoach kan helpen om onderwerpen te bespreken die je misschien moeilijk vindt en geeft duidelijke tips en oplossingen. Ouders kunnen in samenwerking met coach een stiefplan maken, wat een hulpmiddel kan zijn om beter te communiceren met je partner en kinderen.

In het persoonlijke stiefplan vind je onder andere:
- Wat als je nieuwe partner een gezin heeft? Hoe verhoud je je tot het gezin?
- Van kerngezin of eenoudergezin naar samengesteld gezin;
- Welke vraagstukken kun je tegenkomen bij het vormen van een nieuw gezin?
- Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?
- Wat zijn de gevolgen voor eerder gemaakte afspraken met ex-partners?
- Hoe om te gaan met verschillende opvoedstijlen?
- Het maken van een stiefouderschapsplan.

Er is een gratis download van een basis-Stiefplan.

Vind je het prettig of nodig ondersteuning te krijgen bij het maken van een Stiefplan, neem dan contact met ons op, het kenniscentrum heeft een stiefcoach. Of kijk hier voor een Stiefcoach in uw buurt.

Een traject bij een stiefcoach bestaat uit ongeveer 5 gesprekken.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.