Stiefgezin

In een stiefgezin-na-scheiding is het huwelijk of de vorige relatie van een van de nieuwe partners, of van beide partners geëindigd . Het kan zijn dat de relatie tussen de nieuwe partners ontstaan is tijdens de vorige relatie. Het kan ook zijn dat de nieuwe partners al een tijd alleen geweest zijn en met hun kinderen een eenouder gezin gevormd hebben.

Stiefgezinnen-na-echtscheiding kunnen allerlei vormen aannemen:

  • sommige ouders zijn verzorgende ouder
  • andere ouders hebben co-ouderschap
  • weer anderen zien hun kinderen via een bezoekregeling in het weekend
  • en sommige ouders zien hun kinderen niet meer, maar de kinderen blijven in gedachten aanwezig

Verwerking

Iedere scheiding moet verwerkt worden. Dit kan op verschillende manieren. Partners kunnen elkaar in harmonie loslaten, maar ook in haat.

Voor kinderen is dit anders. Een kind heeft maar één biologische vader en moeder. De bloedband maakt het voor kinderen onmogelijk hun ouders los te laten. Kinderen moeten een weg vinden in deze nieuwe wereld waarin hun beide ouders niet meer beschikbaar zijn in hetzelfde huis.

Zowel ouders als kinderen staan voor de taak om de situatie en beleving van het vorige gezin los te laten. En de ouders zullen apart met hun kinderen moeten gaan bouwen aan ‘het leven na de scheiding’.

Nieuwe relaties

Gescheiden ouders verlangen na verloop van tijd, of al sneller, naar een nieuwe partner om hun leven, lief en leed mee te delen. Sportclubs, internet, het werk, de buurt en feestjes zijn plaatsen waar de vonk kan overslaan en een nieuwe liefde weer kan gaan vlammen. Ongeveer vijf jaar na de scheiding hebben 50% van de mannen en 40% van de vrouwen een nieuwe partner gevonden.

De nieuwe partners/ouders zijn blij met die vlinders in hun buik en zien de toekomst vaak door een verliefde bril. Voor kinderen en jongeren, die niet verliefd zijn, is het wéér een verandering. In het begin zijn kinderen doorgaans blij voor hun gelukkige ouder. Maar wanneer de nieuwe partner meer in het gezinsverband gaat meedoen, kunnen er over en weer irritaties ontstaan.

Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. je (ex-)partner, je biologische en stiefkinderen). Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: Hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we om met de ex-partner?

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen.

De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken.

Het Stiefplan (www.stiefplan.nl) helpt bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen.

En passant hoor je misschien nog heel verrassende dingen van je partner, of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt. Neem de tijd om het Stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen. Er is een gratis download van een basis-Stiefplan.

Vind je het prettig of nodig ondersteuning te krijgen bij het maken van een Stiefplan, neem dan contact met ons op of kijk hier voor een Stiefplan-coach in de buurt.