Basismodule 'Thema scheiden'

Doelgroep
(Onderwijs) professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke bijeenkomsten er gepland zijn.

(Onderwijs)professionals hebben in hun werk met regelmaat te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het van belang om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en kennis te hebben van de hulpverleningsmogelijkheden. 

Deze themabijeenkomst over scheiding geeft informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind.

Doel
De deelnemers doen kennis op over het aantal scheidingen in cijfers en percentages, de impact op kinderen, wat is een scheiding eigenlijk, praktische handvatten en tips, rouw en verlies bij scheiding, rechten en plichten, meerzijdig partijdigheid en aanbod interventies sluiten aanpak scheiding.

Resultaat

  • De deelnemers weten wanneer ouders gezag hebben en wanneer niet.
  • De deelnemers hebben kennis van welk informatierecht ouders hebben.
  • De deelnemers weten hoe gezinssystemen werken en fases van rouw.
  • De deelnemers hebben handvatten om neutraal te blijven in een gesprek met ouders.
  • De deelnemers leren hoe zij een kind het beste kunnen begeleiden/benaderen.
  • De deelnemers herkennen de signalen die kinderen kunnen laten zien.
  • De deelnemers weten wat risicofactoren zijn.
  • De deelnemers hebben kennis van de hulpverleningsmogelijkheden.

Meer informatie
Tijdsduur: 2 uur
Accreditatie SKJ: 2 punten

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie

CJG Escamp/Wateringseveld

Laan van Wateringse Veld 392, 2548 CJ Den Haag

Datum en tijd

Vrijdag 15 september 2023 

09:30 - 11:30 uur

Klik hier om je aan te melden voor deze basismodule. 

We willen je erop attenderen dat deelname kosteloos is wanneer je werkzaam bent in Haaglanden, maar niet vrijblijvend. We rekenen op je komst. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, vragen we je dit z.s.m., en uiterlijk 1 september aan ons door te geven.


Meer informatie?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.