!JES, het brugproject

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
8 – 12 jaar
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

In het kort

In de training !JES, het brugproject leren kinderen en hun beide ouders hoe ze omgaan met alle gevoelens en emoties die komen kijken bij een scheiding. Onderwerpen als verdriet, loyaliteit en goede onderlinge communicatie worden besproken.

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. De beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers.

Resultaat De kinderen kunnen:

  • Ervaringen rondom de scheiding delen met anderen.
  • Hun gevoelens, zoals verdriet en loyaliteit, herkennen en ermee omgaan.
  • Opkomen voor hun eigen belangen en behoeften.
  • Omgaan met emoties en de veranderingen in de gezinssituatie.

De ouders hebben kennis over de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van kinderen:

  • Ze kunnen omgaan met gedragsverandering en opvoeding.
  • Ze begrijpen de loyaliteit van de kinderen voor beide ouders.
  • Ze zijn gericht op de communicatie met de kinderen.
  • Ze zijn toekomstgericht: trots op zichzelf, maar (h)erkennen ook valkuilen.

Werkwijze Deze training bestaat uit zeven bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst voor de kinderen van 1,5 uur en drie bijeenkomsten voor de ouders van 2 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de deelnemers en de ouders.

Er wordt in de !JES training grotendeels gedragsmatig met de kinderen gewerkt. Daarnaast is de training gericht op het aanleren van vaardigheden die een goede communicatie bevorderen in de nieuwe situatie. Ook leren de kinderen dat meer kinderen dezelfde ervaringen kunnen hebben. Voor de ouders zijn er parallel groepsbijeenkomsten waarin zij voorlichting krijgen over de mogelijke invloeden van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen ook handvatten om de scheiding zo goed mogelijk te helpen verwerken.

Doelgroep Kinderen (8 - 12 jaar) en hun beide ouders die een scheiding hebben meegemaakt.

Zijn er nog geen trainingen gepland? Of kan je niet op voorgestelde data? Meld je dan aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.