ScheidingsATLAS

Doelgroep
Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
maximaal 12
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.
Meld je aan voor deze training

In het kort

ScheidingsATLAS is een training voor ouders waarin allerlei onderwerpen langskomen waar ouders mee kunnen worstelen na een scheiding, zoals het vormgeven van het ouderschap, communicatie en conflict en ieders emoties rondom de nieuwe, veranderde situatie. De training ondersteunt met informatie en concrete handvatten en tips.

Lees hier de ervaring van moeder Simone.

Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen.

Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je hierover met de andere ouder? Veel ouders worstelen na de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na scheiding.

De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen. ScheidingsATLAS geeft concrete tips over ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder.

Doel: 

ScheidingsATLAS heeft als doel gescheiden ouders te informeren en in hun kracht te zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan bij de belangrijkste factoren waarvan we op basis van de literatuur weten dat deze onderbouwde aanknopingspunten zijn voor interventie in dit domein: ouderlijke stress, conflict tussen ouders en opvoeding (ouderschap na scheiding).

Er zijn zes hoofdthema’s in de training:

  1. De impact van de scheiding
  2. Conflict tussen ouders
  3. Positieve communicatie
  4. De ouder-kind relatie
  5. Het vormgeven van ouderschap na de scheiding
  6. Krachtig voelen

Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt.

De training bevat twee bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door twee trainers.

Ouders kunnen zich alleen aanmelden, los van de ex-partner.

Wij adviseren het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek online kopen of bij de trainers tijdens de bijeenkomst. Het boek komt ook in de bibliotheek.


Is er nu geen training gepland of is de training vol? Meld je aan voor de wachtlijst.

Bekijk onderstaande bijeenkomsten per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie Beschikbare plekken
Voorburg | Kenniscentrum Kind en Scheiding 10 Aanmelden
Week Datum Tijd
18 29-04-2024 13:00 - 16:00
18 02-05-2024 13:00 - 16:00
Locatie Beschikbare plekken
Wijkcentrum de Vleugel Delft 4 Aanmelden
Week Datum Tijd
20 13-05-2024 19:00 - 22:00
23 03-06-2024 19:00 - 22:00
Locatie Beschikbare plekken
Rijswijk | Stichting Jeugdformaat 8 Aanmelden
Week Datum Tijd
20 14-05-2024 19:00 - 22:00
23 04-06-2024 19:00 - 22:00
Locatie Beschikbare plekken
Online Teams 7 Aanmelden
Week Datum Tijd
23 04-06-2024 09:30 - 12:30
26 25-06-2024 09:30 - 12:30
Locatie Beschikbare plekken
Online Teams 11 Aanmelden
Week Datum Tijd
24 14-06-2024 09:30 - 12:30
26 28-06-2024 09:30 - 12:30
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.