Stoere Schildpadden

Doelgroep
Kinderen
Niveau
4 – 6 jaar
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 6
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Ook al doen ouders hun best de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor het kind onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Ondanks het ingrijpende karakter van een scheiding leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de draaglast en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf.

Het programma van de Stoere Schildpadden behandelt de volgende hoofdthema’s:

  • Het kind en zijn of haar gevoelens.
  • Leren omgaan en begrijpen van veranderingen in het gezin.
  • Leren omgaan met problemen.
  • Versterken van zelfvertrouwen en steun.

Resultaat
De deelnemers van de Stoere Schildpadden ontdekken gedurende de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen kracht van de kinderen.

Werkwijze
Er zijn 12 bijeenkomsten van 45 minuten. De trainers zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de scheiding. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt.

Doordat de kinderen onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen praten, ontdekken de kinderen in de Stoere Schildpadden groep dat ze er niet alleen voor staan. Samen met de speciaal getrainde trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

De trainers werken veel met een ‘groepsschildpad’, een knuffeldier dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een Stoere Schildpad diploma en de groep eindigt met een feestje!

Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er ook twee ouderbijeenkomsten, namelijk de ScheidingsATLAS. ScheidingsATLAS heeft als doel gescheiden ouders informeren en in hun kracht zetten. Ook biedt het concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan bij de belangrijkste factoren, waarvan we op basis van literatuur weten dat deze onderbouwde aanknopingspunten zijn voor interventie in dit domein: ouderlijke stress, conflict tussen ouders en opvoeding (ouderschap na scheiding). Voor meer achtergrondinformatie over de thema’s die behandeld worden tijdens ScheidingsATLAS adviseren wij het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek online kopen of bij de trainers tijdens de bijeenkomst. Het boek komt ook in de bibliotheek.

Let op: Voor deelname aan de training is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s).

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Locatie: 

CJG Haagse Hout
De Carpentierstraat 56
2595 HL Den Haag

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

Intakes

 25 januari, vrijdag 27 januari, 1 februari

Op inschrijving

1

 8 maart

14.30-15.15

2

 15 maart

14.30-15.15

3

 22 maart

14.30-15.15

4

 29 maart

14.30-15.15

5

 5 april

14.30-15.15

6

 12 april

14.30-15.15

7

 19 april

14.30-15.15

8

 10 mei

14.30-15.15

9

17 mei

14.30-15.15

10

24 mei

14.30-15.15

11

31 mei

14.30-15.15

12

7 juni

14.30-15.15

Evaluaties

ntb

Op inschrijving

Deze training is gestart. 

Klik hier om aan te melden voor onze wachtlijst of kijk bij 1 van de andere geplande trainingen. 

Locatie: 

Jeugdformaat
Rotterdamseweg 123 A
Delft

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

1

13 maart

 16:00 – 16:45

2

20 maart

 16:00 – 16:45

3

27 maart

 16:00 – 16:45

4

 3 april

 16:00 – 16:45

5

 17 april

 16:00 – 16:45

6

 8 mei

 16:00 – 16:45

7

 22 mei

 16:00 – 16:45

8

 5 juni

 16:00 – 16:45

9

 12 juni

 16:00 – 16:45

10

 19 juni

 16:00 – 16:45

11

 26 juni

 16:00 – 16:45

12

3 juli

 16:00 – 16:45

Deze training is gestart. 

Klik hier om aan te melden voor onze wachtlijst of kijk bij 1 van de andere geplande trainingen. 

Locatie: 

Kenniscentrum Kind en Scheiding
Albertus de Oudelaan 1
Voorburg

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

Intakes

 Nader te bepalen, rond de week van 22 februari

 Nader te bepalen

1

 8 maart

 14.00-14.45

2

 15 maart

  14.00-14.45

3

 22 maart

  14.00-14.45

4

 29 maart

  14.00-14.45

5

 5 april

  14.00-14.45

6

 12 april

  14.00-14.45

7

 19 april

  14.00-14.45

 

2 weken mei vakantie

 14.00-14.45

8

 10 mei

  14.00-14.45

9

 17 mei

  14.00-14.45

10

 24 mei

  14.00-14.45

11

 31 mei

  14.00-14.45

12

 7 juni

  14.00-14.45

Evaluaties

Nader te bepalen

 ntb

Deze training is gestart. 

Klik hier om aan te melden voor onze wachtlijst of kijk bij 1 van de andere geplande trainingen. 

Let op; alleen toegankelijk voor kinderen woonachtig in Zoetermeer. 

Locatie:

Croesinckplein 24-26
Ingang A
Zoetermeer

Data: 

Bijeenkomsten:

Data:

Tijden:

1

16 maart

 16.00-16.45 uur

2

23 maart

16.00-16.45 uur

3

30 maart

16.00-16.45 uur

4

6 april

16.00-16.45 uur

5

13 april

16.00-16.45 uur

6

20 april

16.00-16.45 uur

7

11 mei

16.00-16.45 uur

8

25 mei

16.00-16.45 uur

9

1 juni

16.00-16.45 uur

10

8 juni

16.00-16.45 uur

11

15 juni

16.00-16.45 uur

12

22 juni

16.00-16.45 uur

Deze training is gestart. 

Klik hier om aan te melden voor de wachtlijst of kijk bij 1 van de andere geplande trainingen. 

Zijn er nog geen trainingen gepland? Is de gewenste training vol of kan je niet op voorgestelde data? 

Meld je dan aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.