Studiedag onderwijsprofessionals thema scheiden | Incompany

Doelgroep
Schoolteam (PO/VO)
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze
Op de betreffende school

De deelnemers krijgen op interactieve wijze informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot scheiding, gerelateerd aan het onderwijs. Met deze informatie kunnen de deelnemers een volledig scheidingsprotocol opstellen.

Doel
De deelnemers zijn zich bewust van de gevolgen van de scheiding voor leerlingen en krijgen handvatten hoe zij leerlingen kunnen ondersteunen en begeleiden. Daarnaast hebben de deelnemers kennis van juridische zaken rondom scheiding, handvatten in gespreksvoering met ouders en leerlingen en hebben zij voldoende kennis om een scheidingsprotocol op te stellen en/of in te zetten.  

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis van de gevolgen van een scheiding voor leerlingen en het rouwproces.
  • De deelnemers hebben kennis van relevante juridische informatie, zoals ouderschap, gezag, informatieplichten– en rechten, positie van de school. 
  • De deelnemers hebben tips en handvatten gekregen in de gespreksvoering met gescheiden ouders en leerlingen in een scheidingssituatie. 
  • De deelnemers hebben de mogelijkheid casuïstiek in te brengen en vanuit de theorie te bespreken.
  • De deelnemers hebben voldoende handvatten voor het opstellen van een Scheidingsprotocol en deze in te zetten. 

Meer informatie
Tijdsduur: 7 uur

Aanmelden
Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Wil jij deze training incompany aanvragen? Dat kan hier:
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.