Verdiepingsmodule " In gesprek met gescheiden ouders"

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke trainingen er gepland zijn.

In het kort

Professionals die werken met gescheiden ouders kunnen ouders tegenkomen die verstrikt raken in destructieve patronen, bijvoorbeeld in de communicatie met hun ex-partner. Deze patronen kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Als professional voel je de verantwoordelijkheid om ouders en kinderen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen en begeleiden. 

Deze verdiepingsmodule bestaat uit 2 dagdelen. De deelnemers gaan ervaren en oefenen (met trainingsacteur) hoe zij positie in kunnen nemen waardoor verbinding ontstaat met zowel ouders als kinderen, hoe zij vanuit wederzijds vertrouwen de gesprekken met gescheiden ouders kunnen voeren en aandacht kunnen hebben voor de belangen van alle betrokkenen zonder verwikkeld te raken in de (mogelijke) strijd. 

Voor professionals werkzaam binnen Haaglanden is deelname aan deze module kosteloos, maar niet vrijblijvend. Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen, horen we dit graag uiterlijk twee weken van te voren.

In gesprek met gescheiden ouders | deel 1

Doel 

De deelnemers krijgen informatie over de werking van het brein en verdiepende informatie over het verlies- en rouwproces in een scheiding. Daarnaast gaan zij ervaren hoe de communicatie tussen gescheiden ouders beïnvloed wordt door interne processen en hoe zij deze kennis kunnen toepassen in de gesprekken met deze ouders. 

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis van de werking van het brein en hoe dit invloed kan hebben op de communicatie tussen (gescheiden) ouders
  • De deelnemers weten hoe zij de rouw- en verliescirkel kunnen inzetten in de gesprekken met gescheiden ouders
  • De deelnemers hebben geoefend met eigen casuïstiek 
  • De deelnemers kunnen verschillende tools inzetten in gesprek met gescheiden ouders


In gesprek met gescheiden ouders | deel 2

Doel 

De deelnemers gaan aan de slag met de theorie rondom de destructieve patronen waar gescheiden ouders zich in (kunnen) bevinden. Ze (her)kennen de communicatiepatronen tussen gescheiden ouders en de impact hiervan op kinderen en kunnen deze patronen bespreekbaar maken. Daarnaast leren zij zich te positioneren in de gesprekken en ouders te coachen in het scheidingsproces. 

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis over de posities binnen de drama- en balansdriehoek en hoe deze de communicatie beïnvloed
  • De deelnemers hebben ervaren hoe zij invloed hebben op deze dynamiek 
  • De deelnemers hebben de verschillende communicatiepatronen van gescheiden ouders ervaren
  • De deelnemers kunnen deze kennis inzetten in de gesprekken met (gescheiden) ouders
  • De deelnemers hebben met trainingsacteurs geoefend met hoe zij ouders kunnen coachen in het scheidingsproces


Meer informatie 

Tijdsduur: 7 uur 

Accreditatie SKJ: 9 punten

Wil jij deze module incompany aanvragen?
Is de module op dit moment vol of niet beschikbaar?

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Het is voor de verdiepingsmodules van belang om eerst de basismodule te volgen. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, vragen we je om je daar eerst voor aan te melden.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.