Verdiepingsmodule 'Samengestelde gezinnen'

Doelgroep
Professionals
Onderwerp
Scheiding
Soort training
Groep
Locatie
Locatie naar keuze, bekijk onderaan de pagina welke bijeenkomsten er gepland zijn.

In het kort

60% van de nieuw samengestelde gezinnen gaat uit elkaar. Het is een hele uitdaging om een nieuw gezin te managen, waarbij rekening gehouden moet worden met agenda's van alle gezinsleden. 

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over wat een samengesteld gezin is, wat de impact is op het kind, de ouder en de stiefouder en hoe het voelt om op te groeien in een samengesteld gezin. Bovendien krijgt de deelnemer informatie en handvatten met betrekking tot het werken met stiefgezinnen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor professionals werkzaam binnen Haaglanden is deelname aan deze module kosteloos, maar niet vrijblijvend. Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen, horen we dit graag uiterlijk twee weken van te voren. 

Doel De professional heeft informatie en handvatten gekregen met betrekking tot het werken met samengestelde gezinnen. 

Resultaat

  • De deelnemers hebben kennis over wat een samengesteld gezin is.
  • De deelnemers weten wat de impact is op het kind, de ouder en de stiefouder.
  • De deelnemers weten hoe het voelt om op te groeien in een samengesteld gezin.
  • De deelnemers hebben informatie en handvatten met betrekking tot het werken met stiefgezinnen.
  • De deelnemers hebben ruimte gekregen om vragen met betrekking tot een casus te stellen.

Meer informatie Tijdsduur: 3 uur Accreditatie SKJ: 3

Wil jij deze module incompany aanvragen?
Is de module op dit moment vol of niet beschikbaar?

Bekijk onderstaande trainingen per locatie

Klik op het plusje, bekijk de data en meld je aan!

Het is voor de verdiepingsmodules van belang om eerst de basismodule te volgen. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, vragen we je om je daar eerst voor aan te melden.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.