5-jarig bestaan Kenniscentrum Kind en Scheiding

Gepubliceerd op: 15 maart 2022

Op 15 mei 2017, de Dag van het Gezin, opende het Kenniscentrum Kind en Scheiding haar deuren. Vijf jaar geleden stond het kenniscentrum in de grondverf, inmiddels is het een en ander bij geschuurd, met een nieuw kleurtje geverfd, weer wat bij geschuurd en weer opnieuw geverfd. Een continu proces want het Kenniscentrum Kind en Scheiding springt in bij ontwikkelingen in ‘scheidingsland’. Altijd met een neutrale en onafhankelijke blik, met een vast team en geweldige vrijwilligers.

Nu, 5 jaar later, is het Kenniscentrum Kind en Scheiding niet meer weg te denken in de regio Haaglanden. Daarom willen wij ons 5-jarig bestaan graag vieren door samen met gemeenten, samenwerkingspartners, collega's en betrokkenen stil te staan bij het belang van hulp bij scheiding en door de nieuwste inzichten met elkaar te delen.

Wanneer:         woensdag 18 mei 2022

Waar:               Rijswijkse Schouwburg, 
                        Generaal Spoorlaan 10
                        2283 GM Rijswijk

Programma

12.30 uur

Ontvangst

13.00 uur

Start programma met dagvoorzitter Harmke Bergenhenegouwen van het NJI

13.15 uur

Documentaire GEBROKEN

14.45 uur

‘Scheiden van de waarheid’ op weg naar een duurzame oplossing door Marleen Heijsteeg

15.45 uur

Panelgesprek – het belang van preventie

16.15 uur

Afsluitende informele netwerkborrel

17.30 uur

Einde middag      

Meer informatie over het programma

Dagvoorzitter Harmke Bergenhenegouwen

Harmke is adviseur passende hulp en projectleider jeugdhulp in gezinsvormen en pleegzorg bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opvoeden en opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. 

Zij werkt aan verschillende projecten met het overkoepelende thema 'zo thuis mogelijk opgroeien'. Harmke is daarnaast expert op het gebied van (complexe) scheiding en maakt zich sterk voor het welbevinden van kinderen met gescheiden ouders. Harmke is pedagoog en heeft ruime kennis en ervaring in zowel de praktijk als de beleids- en methodiekontwikkeling van de jeugdbescherming.

Documentaire GEBROKEN

In GEBROKEN laat filmmaker Nan Rosens twee volwassenen die dit als kind meemaakten reflecteren op wat het verstoten van een ouder betekende voor de rest van hun leven.

Rianne (42) verliest als kind van het ene op het andere moment het contact met haar vader. Overtuigd dat hij ervoor koos haar niet meer te zien, duurt het achttien jaar voordat zij hem weer opzoekt. Frénk
(63) krijgt als kind te horen dat zijn moeder een hoer is die het beste kan opdonderen en laat haar ondanks verwoede pogingen van haar kant pas tien jaar later weer toe in zijn leven. Hoe denken zij over de besluiten die zij als kind namen, wanneer de waarheid boven water komt?

Marleen Heijsteeg, ‘Scheiden van de waarheid’ op weg naar een duurzame oplossing

Marleen Heijsteeg heeft binnen Scheiden zonder Schade onderzoek gedaan naar complexe scheidingssituaties waarbij dreigend contactverlies speelde. Zij gaat jullie meer vertellen over het transitiemodel. Waarbij we ons richten op veerkracht, flexibiliteit en vertrouwen In plaats van controle en beheersing.

Om te komen tot een duurzame oplossing voor contactverlies binnen complexe scheidingen is een paradigmashift binnen het hele scheidingsveld noodzakelijk, waarbij de focus van het probleem naar de oplossing gaat. Het bekijken van een complexe scheiding vanuit de interactie sluit beter aan, dan grip proberen te krijgen op de feiten. Het focussen op gezonde processen, op het versterken van veerkracht, flexibiliteit en het vertrouwen van mensen in zichzelf en in elkaar, geeft de meeste kans van slagen op duurzaam samenwerken. Daarvoor is het van belang in een vroeg stadium onderscheid te maken tussen een (acuut) veiligheidsprobleem en primair scheidingsproblematiek. Waar bij de eerste een aanpak gericht op het onder controle houden en beheersbaar maken van de situatie essentieel is, werkt dit contraproductief bij het inzetten op duurzame samenwerking.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.